‘Logistieke strategie niet altijd automatisch operational excellence’

‘Het is een misvatting om te denken dat operational excellence altijd automatisch de te volgen strategie is voor logistiek managers’, dat stelt Martijn Lofvers, uitgeefdirecteur & hoofdredacteur van Supply Chain Magazine. Hij presenteerde tijdens ICT&Logistiek in de Jaarbeurs Utrecht op 30 en 31 oktober over het ontwikkelen van een strategische supply chain mindmap.

Volgens Lofvers is bij veel bedrijven onduidelijk wat de bedrijfsstrategie is. ‘Welke bergtop zijn we aan het beklimmen en waarom? Als bedrijven al een goede strategie hebben, dan is deze niet altijd duidelijk voor de medewerkers’, zegt Lofvers. Logistiek managers denken vaak ten onrechte dat ze alleen maar operational excellence (beste totale kosten, zoals bij Wal-Mart), moeten nastreven, terwijl de nadruk misschien wel moet liggen op product leadership (beste product, bijvoorbeeld Apple) of customer intimacy (beste totaaloplossing, bijvoorbeeld Office Depot).

‘Elk van deze drie strategieën kent zijn eigen route naar de bergtop. Deze route laat zich vertalen in supply chains die bij de strategie passen’, vertelt Lofvers. Bij product leadership zijn kwaliteitsniveau, productinnovatie en volumeflexibiliteit (het kunnen opschalen bij een doorslaand succes) belangrijk. Customer intimacy, veelal te zien in business-to-business, bestaat in de praktijk uit het samenstellen van bestaande modules en draait vooral om service, wat productflexibiliteit en extra productiecapaciteit impliceert. Een bedrijf met de strategie van operational excellence wint het vanwege de laagste prijs en mixflexibiliteit, waarvoor vaak volume noodzakelijk is.

Verwarring

Presentatie Martijn IctUtrecht-070Bedrijfsbrede communicatie over de strategie is cruciaal en juist daar schiet het nog wel eens tekort. In de praktijk ligt het dan voor de hand dat elke functionele afdeling zijn eigen strategie heeft: sales en marketing streven naar customer intimacy, de R&D-afdeling naar product leadership en de supply chain-functie wordt in het kader van operational excellence afgerekend op laagste kosten. Lofvers: ‘Vaak zijn de prestatie-indicatie indicatoren en bijbehorende bonusstructuren zo ingesteld en leidt de tegenstrijdigheid in strategische doelstellingen tot verwarring en ellende.’

Wetenschappers Michael Treacy & Fred Wiersema stellen dat marktleiders bedrijfsbreed een duidelijke keuze maken voor één strategie en de overige twee richtingen moeten voldoen aan een bepaald minimum. Voor het totale bedrijf zal een strategie dominant moeten zijn voor de juiste vertaling naar processen en gedrag van medewerkers. ‘Logistiek managers moeten dus weten welke dominante strategie het bedrijf nastreeft’, was de belangrijkste boodschap van Lofvers.

Mindmap

Stand SCM-Slimstock IctUtrecht-028

De stand van Supply Chain Media en Slimstock op ICT&Logistiek 2013

Bij het beklimmen van de bergtop worden logistiek managers aan allerlei gevaren blootgesteld. Het maken van een strategische mindmap kan supply chain directeuren dan helpen bij het signaleren van obstakels en hindernissen te omzeilen. De mindmap bestaat in basis uit vier hoofdonderdelen: markttrends, de impact van deze markttrends op het bedrijf, de gevolgen hiervan voor de operatie (welke uitdagingen veroorzaakt deze impact voor de supply chain van het bedrijf) en tot slot de mogelijk aan te brengen verbeteringen in de supply chain om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Lofvers legde in zijn presentatie uit hoe het periodiek doorlopen van deze strategische en operationele cyclus ervoor kan zorgen dat bedrijven succesvol zijn en blijven.