Logistieke sector centraal bij kick-off Girlsday

Girlsday

De Topsector Logistiek heeft zich verbonden aan Girlsday 2020, waardoor de logistiek deze editie centraal staat bij de kick-off van dit landelijke evenement. VHTO, het expertisebureau dat zich inzet om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten, organiseert dit event voor meisjes in de leeftijdscategorie van tien tot vijftien jaar. Zij bezoeken op Girlsday – donderdag 2 april – IT, bèta en technische bedrijven.

Het startschot voor Girlsday vindt plaats in de Rotterdamse haven, waar de activiteiten in het teken van logistiek staan. Zestig meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs zijn hiervoor uitgenodigd. Zij gaan op speeddate met logistieke vrouwelijke professionals en worden tijdens een interactieve game uitgedaagd om hun logistieke competenties te laten zien. Bedrijven en scholen hebben zich in groten getale voor Girlsday aangemeld en de teller staat nu al op meer dan 10.000 meisjes en 369 bedrijven die meedoen.

Slechts 18 procent logistiek medewerkers is vrouw

De Topsector Logistiek verbindt zich dit jaar aan Girlsday omdat slechts 18 procent van de logistiek medewerkers vrouw is; de sector wil dat aandeel graag vergroten. Ook zijn te weinig mensen zich volgens de sector bewust van de mogelijkheden die de logistiek te bieden heeft: robotisering, e-commerce, big data en internationalisering bijvoorbeeld, maar ook logistiek in de medische zorg. Beeldvorming speelt een belangrijke rol om te laten zien welke toekomstmogelijkheden er zijn.

Aangezien een vrouwelijk tekort voor de bèta, technische en IT-opleidingen en -beroepen al op jonge leeftijd ontstaat, vinden VHTO en de Topsector Logistiek het belangrijk meisjes hier al in een vroeg stadium kennis mee te laten maken. Door ze op jonge leeftijd te laten zien welke beroepsmogelijkheden er binnen de verschillende technische sectoren zijn, worden de kansen vergroot dat zij op termijn ook daadwerkelijk voor deze sector zullen kiezen. Girlsday is daarvoor een belangrijk instrument en draagt bij aan een positieve beeldvorming.

Beter beeld van de sectoren

Tal van bedrijven organiseren daartoe op Girlsday activiteiten waardoor de meisjes een beter beeld krijgen van de sectoren. Er worden uiteenlopende doe-activiteiten voor de meisjes georganiseerd, zoals het maken van ruimte-instrumenten, het fabriceren van een zonnecel, het ontwerpen van een bewegwijzeringsbord en het rijden van een parcours in een hijskraan. Girlsday 2020 wordt georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Platform voor Talent voor Technologie en de Topsector Logistiek. De kick-off vindt plaats bij EIC Mainport Rotterdam.