Logistieke innovatie in het DNA

logistieke innovatie

Bovenstaande titel past uitstekend in de nieuwe uitgave van de 3PL-metrokaart van Nederlandse logistieke bedrijven. Binnen de logistieke sector heeft juist deze groep ondernemingen zich continu doorontwikkeld. Vaak decennia geleden gestart als pure wegtransporteur, en inmiddels doorgegroeid naar allround nationaal of internationaal logistiek dienstverlener. Deze bedrijven zijn van groot belang voor de professionaliteit van de Nederlandse logistieke sector, inspelend op veranderende logistieke behoefte op basis van visie.

Kern achter deze ontwikkeling is de gedrevenheid om toekomstgericht bezig te zijn met het vak logistiek, met de strategische positionering en groei van opdrachtgevers als basis. Daar blijft immers een groeiende behoefte aan complexe logistieke diensten en geografische netwerken, naast omvang van passende capaciteit. Dit heeft geleid tot een sterke consolidatieslag en de bedrijfsnamen die u herkent in de 3PL-metrokaart.

Zij weten dat schaalomvang alleen geen enkele garantie biedt voor toekomstbestendigheid. De technologische en digitale revolutie zetten bedrijven in een nieuwe tijd. Hier raken we aan het DNA van echte ondernemers op zoek naar toegevoegde waarde; vandaag weten wat er morgen gevraagd wordt. Vertaald naar de 3PL-omgeving betekent dit het continu bezig zijn om de logistieke professionaliteit te perfectioneren. Met oog voor financieel rendement dat toekomstige investeringen mogelijk maakt, zodat de logistieke operatie voor hun klanten steeds weer sneller, efficiënter en ook op meer duurzame wijze kan worden uitgevoerd.

Innovatie het centrale thema

Innovatie is hierbij het centrale thema. Het gaat om de wijze waarop logistieke capaciteit iedere dag weer slimmer wordt benut. Technologie en digitalisering zijn een belangrijk hulpmiddel voor innovatie. Cruciaal hierbij is het vermogen van uw organisatie, uw mensen, om te innoveren. Onderzoek leert dat technologische of digitale innovaties succesvol zijn door aandacht voor sociale innovatie. Hierbij gaat het om de wijze waarop het werk en de samenwerking tussen werknemers wordt georganiseerd om ruimte te bieden voor innovatieve initiatieven.

Overleven van coronacrisis

Binnen de logistieke sector hebben met name 3PL-bedrijven innovatie hoog op de agenda staan. In een wereld met vele concurrenten is dit voor hen een cruciale factor voor de toegevoegde waarde én continuïteit van hun bedrijf. Dit gaat nieuwe kansen geven. Alle aandacht gaat nu terecht uit naar het overleven van de coronacrisis, maar zal mogelijk leiden tot een heroriëntatie op onderlinge afhankelijkheden in bestaande supply chains, of tot vormen van de-globalisering.

Het ‘postcorona-nieuwe normaal’ geeft nieuwe keuzes en uitdagingen die een leidende en innovatieve rol vragen, ook van logistiek partners. Voor 3PL-bedrijven de kans om de volgende stap richting een strategisch partnership te maken.

Bart Banning, Sector Banker Transport & Logistiek bij ABN-Amro