Checklist: Bouwlogistiek

Elf vragen over bouwlogistiek

Faalkosten in de bouw worden grotendeels pas opgemerkt tijdens de uitvoeringsfase, maar de eigenlijke oorzaak ligt vaak eerder in het proces. Uit onderzoek in 2007 bleek dat faalkosten in de bouw gemiddeld zo’n vijf tot dertien procent van de omzet bedroegen. Door een aantal maatregelen is dit getal in 2014 gedaald naar zo’n vijf tot acht procent.

Interne faalkosten betreffen verspilde uren, wijziging of correctie van al uitgevoerd werk, materiaalverliezen en hoge transportkosten voor spoedorders. Externe faalkosten raken daadwerkelijk de klant, zoals herstelwerkzaamheden, klachten en aansprakelijkheidsclaims en het verlies aan goodwill en vervolgopdrachten. Opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers en leveranciers, al deze partijen moeten met elkaar samenwerken. Bouwprojecten moeten worden afgestemd met gemeenten, de inkoop van bouwmaterialen moet sneller plaatsvinden, de aanvoer van bouwmaterialen en afvoer van afval moet zonder oponthoud en met zo min mogelijk vervoersbewegingen plaatsvinden.

Bouwen doe je samen, is het devies. Communicatie over de planning is cruciaal. De opdrachtgever moet kunnen aantonen dat er is gewerkt met concrete kengetallen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Heeft u een logistiek plan onderbouwd met kwantitatieve gegevens over bouwstromen (op basis van de planning)? Heeft u de effecten op het verkeer in de buurt van de bouwplaats en de kosten en baten van alternatieve oplossingen in kaart gebracht?

Slimstock en Supply Chain Media hebben in samenwerking met Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool van Amsterdam een checklist gemaakt over bouwlogistiek. Beantwoord de elf vragen om zien waar u staat.

Download: Checklist bouwlogistiek