Logistieke bedrijven massaal op zoek naar nieuwe locaties en personeel

logistieke bedrijven

Van de grote logistieke bedrijven in Nederland is 40 procent op zoek naar nieuwe locaties om uit te breiden, te groeien of te verplaatsen. Bij de logistiek dienstverleners bedraagt dit percentage zelfs 70 procent. De belangrijkste redenen voor deze dynamiek zijn groei van de onderneming of van de klantportefeuille en modernisering van het vastgoed. De keuze voor een nieuwe locatie wordt met name ingegeven door de kosten en beschikbaarheid van personeel en de bereikbaarheid via de weg.

Dat zijn de conclusies uit het rapport ‘Logistiek in Beeld’ van Stec Groep, gebaseerd op een onderzoek onder 450 grote verladers, retailers en logistiek dienstverleners. Het onderzoek is opgesteld en uitgevoerd samen met Greenport Venlo, Port of Zwolle, A12-zone en de gemeenten Deventer, Lelystad, Nieuwegein, Waalwijk en Weert. Driekwart van de logistieke bedrijven geeft de huidige locatie een goed rapportcijfer: gemiddeld een 7,6. De grote dynamiek komt dus niet doordat bedrijven ontevreden zijn, maar door groei en uitbreiding van hun netwerk. Op korte termijn zoeken bedrijven hoofdzakelijk XXL-kavels. Voor de langere termijn lijkt ook een kleiner kavel in een stedelijke omgeving aantrekkelijk.

Ruim 70 procent van de logistieke bedrijven geeft aan een sterke voorkeur te hebben voor de eigen regio bij een investeringsbeslissing. Redenen hiervoor zijn de aanwezigheid van bestaand personeel en de ligging ten opzichte van afzetmarkt en leveranciers. Overwegingen om buiten de eigen regio te zoeken zijn de (betere) beschikbaarheid van geschikte kavels, de mogelijkheid om dichter op de afzetmarkt te zitten en een betere arbeidsmarkt. Veel van de bedrijven in het onderzoek spreken een voorkeur uit voor de centrale as in Nederland, Noord-Brabant en Utrecht zijn daarbij favoriet.

Beschikbaarheid van personeel

Bij hun keuze voor een locatie wordt volgens Stec Groep in de bestuurskamers van de logistieke bedrijven vooral gekeken naar het al dan niet beschikbaar zijn van personeel – en tegen welke kosten. Diverse bedrijven overwegen daardoor een investering op andere plekken dan in eerste instantie beoogd. Het gaat hierbij vooral om bedrijven met een sterke personeelsvraag, logistiek dienstverleners of e-commerce bedrijven bijvoorbeeld. Het belang van arbeid bij de afweging van regio’s en locaties is momenteel zelfs nog groter dan tijdens de vorige meting door Stec Groep in 2015.

Het onderzoeksrapport maakt daarnaast duidelijk dat het voor bedrijven cruciaal is om inzicht te hebben in de lokale arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen bedrijven aantrekken door daar beleid op te maken. Denk aan scholing, het aanwenden van de flexibele schil, huisvesting van arbeidsmigranten en aansluiting op het openbaar vervoer. Dit lukt alleen met overtuigend cijfermateriaal, toegesneden op de directe omgeving van de potentiële vestigingsplaats. Daarnaast zijn duidelijke en snelle procedures belangrijk; bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Tot slot is het kunnen aanbieden van XXL-kavels een pre, omdat deze schaars zijn.

Circulariteit gaat belangrijke rol spelen

Stec Groep spreekt ook de verwachting uit dat de dominantie van de arbeidsmarkt bij locatiebeslissingen in de top-3 van factoren blijft en mogelijk zelfs nog sterker wordt. Daarnaast wordt verwacht dat bij toekomstige beslissingen circulariteit een belangrijke rol zal gaan spelen. Een volledig circulaire economie, die in 2050 gerealiseerd moet zijn, biedt namelijk enorme kansen voor de logistieke sector. Denk aan retourstromen, materiaalpaspoorten, refurbishing en demontage-activiteiten. Circulaire bedrijfsprocessen en de logistieke sector zullen elkaar fysiek gaan opzoeken, verwacht Stec Groep. Zowel bedrijfseconomisch, ruimtelijk als planologisch ligt hier volgens de onderzoekers dan ook een belangrijke opgave.