Logistiek steeds belangrijkere differentiator voor retailers

online boodschappen

Voor retailers geldt logistiek al als een belangrijk punt om zich op te onderscheiden. De opkomst van omnichannel zal dit effect nog verder versterken, omdat efficiënte logistiek van groot belang is voor retailers om een hoog serviceniveau te waarborgen via al hun verkoopkanalen. Dat blijkt uit de ranking ‘E-commerce-locaties’ die JLL als uitbreiding van de ranking ‘Logistieke locaties’ heeft opgesteld.

De top-5 van de ranking ‘E-commerce-locaties’ verschilt maar weinig van de top-5 van de ranking ‘Logistieke locaties’. Dit geringe verschil tussen beide JLL-rankings is te verklaren door een aantal aspecten. Voor e-commerce-operaties spelen bepaalde vestigingscriteria namelijk een belangrijkere rol. Hierbij is bijvoorbeeld de aanwezigheid van expresdiensten en arbeidspotentieel van groter belang dan bij een traditionele logistieke operatie.

In de ranking ‘E-commerce-locaties’ wordt de eerste plaats ingenomen door de regio Zuidoost-Noord-Brabant. De tweede plaats is voor Zuid-Limburg, Groot-Amsterdam werd derde, vierde werd Groot-Rijnmond en West-Noord-Brabant eindigde als vijfde. In de ranking ‘Logistieke locaties’ is de eerste plaats voor de regio Noord-Limburg, Zuid-Limburg eindigde als tweede, de derde plek is voor Zuidoost-Noord-Brabant, West-Noord-Brabant werd vierde en de vijfde plaats tenslotte is voor Midden-Noord-Brabant.

Sven Bertens, head of Research Advisory van JLL: ‘De opkomst van internetwinkelen en daarmee de groei van e-commerce-operaties heeft zeker tot gevolg gehad dat het logistieke landschap aan het veranderen is. Over de afgelopen jaren zien we een duidelijke schaalvergroting van distributiecentra. De van oudsher belangrijke logistieke locaties blijven echter in grote mate ook de e-commerce-operaties aantrekken.’

Veertig regio’s vergeleken

JLL bracht de ranking ‘Logistiek’ dit jaar voor de eerste maal uit om marktpartijen te kunnen informeren over hun locatiekeuzen. Er zijn in totaal veertig Nederlandse regio’s onderling vergeleken. Hiervoor werden alle logistieke bedrijventerreinen in deze regio’s geanalyseerd. De regio’s zijn beoordeeld op acht thema’s met 21 onderliggende indicatoren. Voor de ranking ‘E-commerce-locaties’ werden de wegingsfactoren aangepast.

Bas Geijtenbeek, head of Industrial & Logistics van JLL: ‘Naast locatieverschillen zijn er uiteraard ook verschillen als het gaat om het vastgoed zelf. Een e-commerce-operatie wijkt op een aantal punten af van een traditionele operatie, zoals bijvoorbeeld grotere mezzanine vloeren, geautomatiseerde systemen en een groot arbeidspotentieel. Om die reden hebben veel e-commerce-gerelateerde transacties betrekking op ‘built-to-suit’-ontwikkelingen.’