Loginex: intelligente software voor het meten van CO2

Loginex

Onder de naam Loginex Carbon Intelligence brengen Visma Connect en UC Group cloud software op de markt waarmee logistieke bedrijven CO2-emissies kunnen analyseren, toewijzen en reduceren. Dit doen ze samen met launching customer Jan de Rijk Logistics. Loginex is ontwikkeld voor en door verladers, transporteurs en expediteurs. Behalve met de emissienormen houdt de oplossing ook rekening met de vanaf 2024 geldende rapportage-eisen van Nederland en de overige EU-lidstaten.

Loginex is een SaaS-oplossing met interactieve dashboards. Bedrijven in de logistieke keten kunnen hiermee rapportages maken voor zowel hun bedrijf als voor hun opdrachtgevers en klanten. Visma en UC Group spelen met de software in op Europese wetgeving die het vervaardigen van CO2-uitstootrapportages vanaf 2024 verplicht stelt. Overheden hangen vervolgens een prijskaartje aan deze emissies. In Duitsland en Zweden gebeurt dit nu al en is sprake van een jaarlijks stijgend tarief.

Meten en toewijzen

Steeds meer bedrijven vragen hun leveranciers al om rapportages over CO2-emissies op te stellen voor hun duurzaamheidsbeleid. Het berekenen van de totale uitstoot van een bedrijf is op zich niet ingewikkeld. De uitdaging zit hem in het toewijzen per klant, leverancier of route. Loginex berekent de CO2-emissie aan de hand van de EN-16258-norm en is voorbereid op de ISO-14083-norm, die is ontwikkeld om CO2-emissies op een eerlijke manier toe te wijzen. Dit gebeurt aan de hand van gegevens over ritten, lading en brandstof en op basis van accountancyregels. Op die manier genereert de software accurate en betrouwbare rapportages.

Naast het meten en toewijzen van CO2 kan Loginex ook weergeven waar kansen liggen om uitstoot te verminderen. Afhankelijk van de oorzaak zijn verschillende maatregelen mogelijk. In bijna alle gevallen leidt CO2-reductie ook tot kostenreductie, voor zowel bedrijven als klanten. De output van Transport en Freight Management Systemen (TMS/FMS) dient als input voor de CO2-emissieberekening in Loginex. Doordat de berekeningen in een intelligent data-warehouse worden gedaan zonder dat de brondata worden aangepast, gebeurt dit op een voor accountants transparante manier.

Pilotprojecten

Uit pilotprojecten met logistiek dienstverleners Baks Logistiek en Jan de Rijk komt naar voren dat bedrijven veel baat kunnen hebben bij betrouwbare data van de uitstoot van hun CO2, melden Visma en UC Group. Hiermee kunnen ze niet alleen hun duurzaamheidsstrategie aanscherpen, maar ook de kwaliteit van hun bedrijfsvoering verbeteren.

‘Jan de Rijk Logistics heeft zich gecommitteerd aan een ambitieuze duurzaamheidsstrategie en wil daar een koplopersrol in nemen. Daarbij is het cruciaal om betrouwbaar en conform de voorschriften te meten wat de reductie-initiatieven bewerkstelligen voor onze klanten en voor ons’, meldt CEO Fred Westdijk. ‘Loginex helpt ons grote stappen te zetten om gefocust deze duurzaamheidsplannen uit te voeren, waarbij we zowel kijken naar energietransitie alsmede efficiëntere en dus duurzame inzet van bestaande bedrijfsmiddelen.’

Logische vervolgstap

UC Group en Visma Connect werkten eerder al samen aan het beheer en de adoptie van het iShare-afsprakenstelsel voor de logistieke sector. iShare is een initiatief van de Topsector Logistiek om het drempelloos delen van data in de logistiek mogelijk te maken. De ontwikkeling van Loginex Carbon Intelligence wordt gezien als een logische vervolgstap in deze samenwerking.