Literaire non-fictie: Omgaan met missers en tegenslagen

Het grote gevecht

‘Het grote gevecht’ gaat over de geschiedenis van Unilever vanaf 1994 tot 2019. De titel is goed gekozen, want bovenal is dit een boek over mislukkingen. Het begint dan ook bij de faliekant mislukte marketingcampagne van wasmiddel Omo Power, een onderwerp dat Unilever blijft achtervolgen in het boek. Maar ook andere verkeerde keuzes krijgen volop aandacht, waaronder de diversiteit in de top-100, of beter gezegd: het ontbreken daarvan, en het lang durende gevecht tussen de Britse en Nederlandse kant van Unilever.

Het is jammer dat deze thema’s niet verder uitgewerkt worden in de tweede helft van het boek, waarin recentere tijden van het bedrijf besproken worden. Diversiteit aan de top bijvoorbeeld is iets waar Unilever zich sterk in heeft ontwikkeld. Maar in het boek is er op het ene moment nog een top die louter bestaat uit blanke mannen, die het andere moment plots plaats heeft gemaakt voor de meest diverse top van alle multinationals ter wereld. Het was interessant geweest te lezen hoe het bedrijf dit bereikt heeft, maar dat laat ‘Het grote gevecht’ in het midden.

Ook leuk is het om over bekende namen te lezen die tegenwoordig een heel andere rol spelen. Zo wordt net afgestudeerd historicus Mark Rutte meermaals opgevoerd, maar ook burgermeester van Rotterdam Ivo Opstelten, investeerder Warren Buffet en minister van Financiën Gerrit Zalm komen voorbij. Voor sommige bekende namen blijft het bij een korte vermelding, anderen blijken een grotere rol te hebben gespeeld. Het getuigt van knap onderzoek hoe ver auteur Jeroen Smit in detail weet te treden over meetings, teamuitjes en privégesprekken. Dat geeft de lezer het gevoel er zelf bij te zijn geweest en laat je meevoelen met het vaak worstelende bestuur van Unilever.

Hoewel het verhaal van Unilever de rode draad in het boek is, vertelt ‘Het grote gevecht’ ook over de loopbaan van Paul Polman, de latere CEO van Unilever. Deze loopbaan gaat langs Procter & Gamble en zelfs groot concurrent Nestlé. Door de twee verhaallijnen is er wel sprake van veel perspectiefwisselingen. Deze staan vaak midden in een hoofdstuk en zijn niet altijd goed aangegeven. Dit, in combinatie met diverse sprongen in de tijd, zorgt ervoor dat het verhaal voor de lezer soms lastig te volgen is. Wel is het al met al een leuk en onderhoudend boek, dat echter gebaat was geweest bij iets meer structuur.

‘Het grote gevecht’ (2019), Jeroen Smit. Uitgeverij Prometheus, 432 blz., €24,99