Levertijd is een keuze

Ooit afgevraagd waarom u wordt geconfronteerd met lange en onbetrouwbare levertijden terwijl het goedbeschouwd toch nooit zo lang kan duren om die spullen te maken. Zo nee, jammer, want u heeft er wellicht meer invloed op dan u denkt.

Om maar eens een open deur in te trappen: vraag is variabel. Dat geldt voor de vraag aan ons, maar natuurlijk ook, en a.g.v. opslingereffect in toenemende mate, voor onze vraag aan onze leveranciers

Het gevolg is variabiliteit in de bezetting van onze leverancier. En systeem dynamica leert ons dat, naarmate de variabiliteit toeneemt, onbetrouwbaarheid in doorlooptijd explosief toeneemt. Zeker bij hoge bezetting.

In de wetenschap dat leverbetrouwbaarheid voor ons, zijn klant, een groot goed is zit er voor onze leverancier maar een ding op. Kiezen uit twee kwaden: voldoende voorraad neerleggen of een levertijd bieden die lang genoeg is zelfs zijn langste doorlooptijd het hoofd te bieden. Bij voorkeur compleet met grote bestelhoeveelheden om te veel dure omstellingen te voorkomen.

In het geval u wordt geconfronteerd  met lange levertijden heeft uw leverancier vermoedelijk gekozen voor de laatste optie. En gebruikt uw leverancier de lange levertijd om de ontvangen orders zo goed en kwaad als het kan te levelen of om zijn Hoofd Productie Plan te fixen en zodoende te kunnen anticiperen op af en toenemende bezetting.

Als gevolg van de lange levertijden van uw leverancier zal ook u moeten kiezen uit twee kwaden: of u legt meer voorraad aan, of u accepteert dat klanten met weinig tijd elders hun boodschappen doen.

Vreemd. Zowel u als uw leverancier moeten kiezen uit twee kwaden. Een spel met louter verliezer. Of toch niet?

Natuurlijk kunt u uw inkoper opdracht geven de leverancier beter op te voeden of een andere leverancier te zoeken. Echter, tenzij u de spelregels aanpast, met andere woorden de grondoorzaak aanpakt, blijft het vechten tegen windmolens.

Als systeem dynamica ons leert dat doorlooptijdonbetrouwbaarheid explosief toeneemt naarmate de variabiliteit toeneemt, kunnen we er met net zoveel liefde uit afleiden dat door variabiliteit in te dammen of zelfs te voorkomen de betrouwbaarheid explosief toeneemt.

Winnaars kiezen er daarom bewust voor variabiliteit te beteugelen voordat het henzelf en hun leveranciers echt pijn doet. Een beetje capaciteitsvoorraad doet wonderen. Levertijd is een keuze.

Alex Tjalsma, partner/consultant Involvation