Leveringszekerheid van kritieke grondstoffen maakindustrie in kaart

kritieke grondstoffen

Grondstoffen zoals kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. De grondstoffenscanner brengt daarom de leveringszekerheid van deze en andere kritieke grondstoffen in kaart.

TNO onderzocht welke grondstoffen in Nederland en Europa nodig zijn en waar deze vandaan komen. Mogelijke oorzaken voor beperkte beschikbaarheid zijn uitputting, maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden of prijzen die sterk beïnvloedbaar zijn. Met de grondstoffenscanner krijgen ondernemers nu direct inzicht in de leveringszekerheidrisico’s van de kritieke grondstoffen en wat ze kunnen doen om deze risico’s te verminderen.

‘Deze tool is belangrijk omdat bedrijven hiermee op een praktische manier in staat zijn te zien welke zeldzame aardmetalen in hun product zitten’, zegt Jos Kleiboer, directeur beleid Metaalunie.

Handelingsperspectief

Ondernemers kunnen via de website grondstoffenscanner.nl eenvoudig de kritieke grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. Ondernemers krijgen inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties en ook risico’s zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit. Een uniek element van de scanner is het handelingsperspectief dat wordt geboden. Hiermee kunnen ondernemers tijdig in actie komen en op zoek gaan naar duurzame alternatieven.

De grondstoffenscanner is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Koninklijke Metaalunie en FME, speciaal ontworpen voor bedrijven in de maakindustrie.

www.grondstoffenscanner.nl