Leveranciers overwegen arbitrageprocedure tegen Hema

Hema kondigde op een leveranciersdag eerder dit jaar aan dat het de betalingstermijn verlengt naar van negentig naar 120 dagen en dat een korting van vier procent wordt toegepast op de factuur, met tegenwerkende kracht tot 2013. Leveranciers van Hema willen dat de retailer zijn verscherpte leveringscondities terugdraait. Importeurs en fabrikanten overwegen nu een arbitrageprocedure. Dat melden zowel FD als AD in de week van 26 mei 2014.

Hema wijst op kostbare groeiplannen in Europa als argument om fabrikanten en groothandels een bijdrage te vragen. Leveranciers zouden meeprofiteren van de groeistrategie.

Leveranciers riskeren hun klant kwijt te raken als ze niet meegaan met de eenzijdige aanpassing van de betalingscondities. Als de partijen er samen echter niet uitkomen, wil de Stichting Eerlijke Handelspraktijken de zaak voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een leverancier een zaak als deze aanhangig heeft gemaakt.