Leiderschapstesten voor kandidaten Supply Chain Professional 2012

Tijdens de voorverkiezing van de Supply Chain Professional 2012 op 18 april worden de zes kandidaten getoetst op leiderschap. ‘Supply chain professionals moeten visie hebben, een boodschap kunnen overbrengen en mensen kunnen meenemen en verbinden’, vindt jurylid Michel van Buren, directeur van BLMC.

Supply chain professionals bekleden een bijzondere positie. Ze hebben vaak geen directe zeggenschap over andere disciplines zoals inkoop, verkoop, marketing, productie en productontwikkeling, maar hebben wel tot taak om voor onderlinge afstemming en coördinatie te zorgen. Om als supply chain professional succesvol te kunnen zijn is het type leiderschap daarom van doorslaggevend belang.

‘Als de verantwoordelijke managers goed met elkaar kunnen samenwerken, omdat ze bijvoorbeeld van nature een klik met elkaar hebben, komt het wel goed met de afstemming tussen de verschillende disciplines binnen een bedrijf’, zegt Van Buren. ‘Als deze managers echter niet goed kunnen samenwerken, dan gaat het mis. Supply chain professionals kunnen dat alleen doorbreken als ze leiderschap tonen.’

Oude patronen doorbreken
Momenteel volgen marktbewegingen die direct van invloed zijn op de strategie van een bedrijf, elkaar in rap tempo op, met als gevolg een organisatiewijziging. Als gevolg van de snelle opkomst van de BRIC-landen, de enorme groei in e-commerce en het gebruik van social media, de krapte op de arbeidsmarkt en de sterk toenemende vergrijzing, worden systemen en processen aangepast.

‘Vaak wordt verwacht dat mensen ‘als vanzelf’ hun gedrag aanpassen aan de nieuw ontstane situatie’, zegt Van Buren. In de praktijk gebeurt het echter maar al te vaak dat er helemaal niets verandert, omdat bestaande mensen op hun plek blijven zitten of omdat ze simpelweg geen idee hebben wat van hen wordt verwacht. Zij hebben moeite om hun gedrag aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en vallen vaak snel weer terug in oude patronen. ‘Ook dat kunnen supply chain professionals alleen doorbreken als ze leiderschap tonen. Mensen inspireren, enthousiasmeren en hoop geven werkt echt’, heeft Van Buren met BLMC in de praktijk ervaren.

Volgens Van Buren moet een goede supply chain professional vier leiderschapsstijlen kunnen beheersen en afhankelijk van de situatie kunnen inzetten, namelijk charismatisch, mensgericht, democratisch en resultaatgericht leiderschap. ‘Een supply chain professional moet visie hebben, een boodschap kunnen overbrengen, mensen kunnen meenemen en verbinden. Alleen met die leiderschapsstijlen kunnen ze impasses doorbreken, veranderingen op gang brengen en samenwerking tussen verschillende disciplines tot stand brengen.’

Managementrollentest
Tijdens de voorverkiezing op 18 april wordt het leiderschap van de zes kandidaten op drie verschillende manieren getoetst. Ze ondergaan allereerst de managementrollentest van Quinn. Vervolgens worden ze getoetst aan de hand van een model van Supply Chain Magazine en BLMC waarin het vakgebied supply chain management en het thema leiderschap met elkaar worden verbonden. Tot slot gaat een assessmentteam met de kandidaten in gesprek om inzicht te krijgen in de leiderschapsstijlen die ze kunnen hanteren.

De resultaten van de leiderschapstoetsen worden met de resultaten van de andere programmaonderdelen doorgebriefd naar de jury, die vervolgens bepaalt welke vier kandidaten doorgaan naar de finale op 6 juni.