Leiderschap in logistiek

De laatste tijd heeft het onderwerp leiderschap steeds meer de aandacht gekregen vanwege de onzekere economische tijden en de ontstane behoefte aan richting. In de logistieke- en supply chain-wereld is de discussie ontstaan of leiderschap in deze omgeving wezenlijk anders is dan in het bedrijfsleven algemeen. Gelukkig geeft het net verscheen boek ‘Het DNA van de Logistieke Kameleon’ eindelijk een overtuigend en verlossend antwoord op deze discussie.

De auteurs Pieter Keeris, Roland Slegers en Geert Nievelstein hebben samen met de Vrije Universiteit Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar leiderschapsgedragingen in de logistiek. Hierbij hebben ze de logistieke industrie onderverdeeld in vier categorieën: logistiek dienstverleners, verladers, consultants en de overige logistieke professionals. Op basis van een kwalitatief onderzoek met twee focusgroepen hebben de onderzoekers een kwantitatieve analyse gemaakt.

 

Uit het kwantitatieve onderzoek kwam naar voren dat het jammer genoeg niet mogelijk was om een significant verschil te vinden in leiderschap tussen deze vier categorieën. Wel geeft het onderzoek duidelijk aan wat de gebruikelijke combinatie van leiderschapsrollen zijn in de logistiek, namelijk ‘transactionele’ en ‘transformationele’ stijlen. Deze wijken volgens het onderzoek duidelijk af ten opzichte van de gezondheidszorg, accountancy en het onderwijs.

Helaas verzandt het boek in veel wetenschappelijk jargon waardoor het voor supply chain professionals waarschijnlijk moeilijk te volgen is. Volgens de auteurs richten Nederlandse logistieke leiders zich minder op het behouden van structuur en het monitoren van de performance van medewerkers. ‘Ze richten zich meer op het tonen van begrip, verkrijgen van de juiste middelen en het verstrekken van structuur voor bepaalde situaties, om zo een hogere performance te bereiken.’

Op zich vormt dit onderzoek een waardevolle eerste aanzet voor nieuw inzicht in leiderschap in de supply chain. Maar een verdere uitwerking van effectieve leiderschapstijlen in specifieke situaties is wel gewenst om de gevonden inzichten praktisch bruikbaar te maken.

Het DNA van de Logistieke Kameleon’ (2013), door Pieter Keeris, Roland Slegers & Geert Nievelstein. Uitgegeven in eigen beheer door LeiderschapsDNA, 168 blz.,€ 39,95

Oordeel: ***