Landelijke arbo-inspectiedag bij distributiecentra

Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie voert op 27 september op verschillende locaties in het land inspecties uit bij distributiecentra. Er wordt daarbij met name gelet op een drietal zaken: aanrijdgevaar, het hebben van een verkeersplan en het vallen van hoogtes. Het zijn de punten waarvan uit eerdere inspecties is gebleken dat er vaak ongevallen mee gebeuren. Ook wordt gekeken naar fysieke belasting, omdat langdurige lichamelijke overbelasting kan leiden tot ernstig verzuim en zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid.

De Arbeidsinspectie is bevoegd inspecties uit te voeren zonder van tevoren afspraken te maken met het te bezoeken bedrijf. Ook heeft de inspectie geen toestemming nodig van de werkgever om het bedrijf binnen te gaan. De inspecteur (één of meerdere) zal zich eerst legitimeren en het doel van het inspectiebezoek aan de werkgever uitleggen. Eenmaal aan het werk kan de inspecteur om inzage vragen in documenten en gegevens en vragen stellen aan medewerkers. Werkgevers zijn verplicht hun medewerking te verlenen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De inspectie vindt het belangrijk dat bedrijven er alles aan doen arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt dan ook de basis van het arbobeleid van elk bedrijf. De RI&E helpt om alle arborisico’s in kaart te brengen en die risico’s aan te pakken met de juiste maatregelen. Het hebben van een RI&E is verplicht en het ontbreken ervan kan beboet worden met maximaal 4500 euro, afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

Concrete tips en praktische oplossingen

Voor bedrijven die SOOB afdragen is het mogelijk kosteloos een RI&E te maken speciaal gericht op de transport- en logistieksector met ondersteuning door Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL): RI&E voor een veilige en gezonde werkplek. Ook de Arbocatalogus T en L biedt concrete tips bij het opstellen van een verkeersplan, hiermee kunnen ongelukken worden voorkomen. Veel praktische oplossingen voor veilig werken in magazijnen zijn ook te vinden op Code Gezond en Veilig Magazijn (CGLM).