Lamb Weston wil leidende rol in branche op duurzaamheidsthema’s

Producent van diepgevroren aardappelproducten Lamb Weston Meijer ambieert een leidende rol op de thema’s water, energie en aardappel. Onlangs publiceerde Lamb Weston zijn duurzaamheidsverslag over 2010 en 2011. De producent behaalde de zogenoemde ‘zero waste to landfill’ doelstelling: minder dan 0,5 procent is nu nog echt afval. Op dit gebied is het bedrijf naar eigen zeggen leidend in de sector.

De duurzame aanpak van Lamb Weston richt zich op zes specifieke gebieden die samenhangen met de kernactiviteiten van het bedrijf: water, energie & emissies, aardappel & afval, medewerkers, voedselveiligheid & kwaliteit en tot slot voeding & gezondheid. Voor elk theme heeft het ambitieuze doelstellingen tot 2020 vastgesteld.

‘Zo gaan we ons direct waterverbruik per ton eindproduct halveren en ons direct energieverbruik met dertig procent per ton eindproduct verminderen’, zegt algemeen directeur Bas Alblas in het persbericht. ‘Onze belangrijkste grondstof, aardappelen, gaan we tien procent beter benutten per ton geconsumeerd eindproduct, waarbij we onze bijproducten en reststromen volledig laten hergebruiken. Verder willen we een bewustere consumptie stimuleren.’

In alles wat Lamb Weston doet, wil de producent gezamenlijke waarde creëren. ‘Dit is belangrijk om ook op lange termijn van duurzame betekenis te zijn als bedrijf en succesvol te blijven. Daarom willen we op verschillende manieren en met diverse partijen samenwerken. Met consumenten en klanten, medewerkers, telers en andere leveranciers en aandeelhouders. Duurzaam denken en handelen zien we als een belangrijke bouwsteen van onze bedrijfsstrategie’, aldus Alblas.