Kwetsbaarheid van toeleveringsketens speerpunt van WEF in Davos

Food Innovation Hubs

Het aanpakken van de kwetsbaarheid van toeleveringsketens was een van de speerpunten op supply chain-vlak tijdens de recent gehouden – virtuele – bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos, Zwitserland. Belangrijk was ook de discussie over het samenwerken aan food supply. Een derde hot topic was de impact van nieuwe technologieën en start-ups op de huidige supply chain-behoeften.

Aanpak van de kwetsbaarheid van de supply chain

Het mondiale landschap is door Covid-19 kwetsbaar geworden en de industrieën hebben zich als reactie daarop aangepast. Frans van Houten, CEO van Philips, riep dan ook op tot verhoogde paraatheid, transparantie van data en gecoördineerde inspanningen van de publieke en private sector voor toekomstige pandemieën.

Eén van de belangrijkste lessen die uit de coronacrisis getrokken kunnen worden, is volgens hem de noodzaak ervoor te zorgen dat aan de bevoorradingseisen kan worden voldaan. Daarvoor is het nodig dat mensen samenwerken. ‘Om capaciteit op te bouwen, heb je goed functionerende supply chains nodig. Als er een crisis uitbreekt, moeten bedrijven geen ‘me first’-houding aannemen, maar samenwerken om de respons te vergroten.’

Productie- en distributiestrategieën worden momenteel opnieuw uitgedacht om in te spelen op een post-coronawereld. Kathey Wengel, executive VP en chief global supply chain officer bij Johnson & Johnson, bestempelde supply chains als ‘een motor voor groei’ tijdens de coronahectiek, vooral in combinatie met technologie. Er zijn volgens haar kansen ontstaan door de behoefte aan meer innovatieve, directe leveringskanalen en een betere traceerbaarheid en veerkracht.

En hoewel veel sectoren de voorkeur geven aan een meer geregionaliseerde productie, zei Herbert Diess, CEO van Volkswagen, dat de toekomst er baat bij zou hebben als bedrijven hun mondiale aanvoerwegen open zouden houden. ‘Ik denk dat het veel beter is om goed met China samen te werken dan om China te isoleren’, aldus Diess.

Samenwerken aan voedselvoorziening

Nu landen worstelen om aan de bevoorradingsbehoeften in de ontwikkelde landen te voldoen, zijn de food supply chains naar ontwikkelingslanden nog kwetsbaarder geworden. Volgens David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, ligt de oplossing in een nauwere samenwerking van de VN met particuliere bedrijven en landbouwgemeenschappen. Zij zouden hun ‘best practices’ moeten delen en nieuwe technologieën gaan gebruiken als verticale landbouw en blockchain.

Demissionair premier Mark Rutte belichtte het belang van het Food Innovation Hubs-initiatief (foto) van het WEF in Azië, Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Dit verbindt landbouwbedrijven met regionale belanghebbenden om innovaties op te schalen die de uitdagingen van het voedselsysteem kunnen aanpakken. Rutte noemde het een belangrijke kans voor ‘wereldwijde collectieve actie’.

Jeffrey Lu Minfang, chief executive officer van China Mengniu Dairy, vestigde ook de aandacht op verbeteringen door het gebruik van dataplatforms om de zichtbaarheid van vraag en aanbod te vergroten, de efficiëntie te verhogen en verspilling te verminderen in de gehele supply chain; van de teelt van zuivelgrondstoffen tot productie- en logistieke systemen.

Nieuwe technologieën en start-ups in supply chain

De toepassing van nieuwe technologieën is door de pandemie versneld, omdat bedrijven gedwongen werden te innoveren om beter op de behoeften te kunnen inspelen. Het WEF leidde daarom het digitale crowdsourcing-platform UpLink om start-ups met elkaar in contact te brengen die gemeen hebben dat ze uitdagingen op het gebied van supply chain oplossen.

Een veelbelovende start-up is bijvoorbeeld Cubex Global, dat een marktplaats biedt voor ongebruikte scheepscontainers op bestaande vrachtroutes. Impact maakt ook OriginTrail, een blockchain-bedrijf dat streeft naar een betere certificering van medische apparatuur om inkoopprofessionals te helpen met het verifiëren van voorraden van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tijdens Covid-19.

Bron: Supply Management