Kwaliteit van supply chain professionals belangrijk bij vestiging in Nederland

Nederland lijkt steeds belangrijker te worden als vestigingsplaats van supply chain-organisaties en hubs van internationale bedrijven. Bekende redenen daarvoor zijn de gunstige geografische ligging, zowel ten opzichte van Europa als de rest van de wereld, en de nabijheid van omvangrijke infrastructurele hubs als de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol. Minder bekend maar vrijwel net zo belangrijk is echter de kwaliteit van de supply chain professionals in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van DPA Supply Chain.

Supply chains en logistiek zijn een belangrijke pijler van de Nederlandse economie met een bijdrage van ongeveer 8 procent aan de totale toegevoegde waarde en werkgelegenheid, aldus DPA. Voor de specialist in ketenvraagstukken bij food-, retail-, farmaceutische en high tech-bedrijven reden om te onderzoeken wat op dit moment de belangrijkste kwaliteiten van Nederland zijn als vestigingsplaats voor supply chain-organisaties en hubs. Daarvoor werd een groot aantal supply chain directors, managers en andere professionals gevraagd hoe zij bepaalde factoren zouden wegen bij een locatiekeuze.

Innovatievermogen

Zoals wel verwacht is de gunstige geografische ligging nog altijd de meest belangrijke factor bij de keuze van bedrijven voor vestiging in Nederland. Ook het innovatievermogen van Nederland en de kwaliteit van de IT-infrastructuur zijn van doorslaggevend belang bij de keuze van de locatie, evenals het aanbod en de kwaliteit van de logistieke dienstverleners. Ons land geldt nog altijd als voorloper en is toonaangevend in innovatieve ketenregieconcepten – in Europa, maar ook in de rest van de wereld.

Wat volgens DPA daarnaast onmiskenbaar uit het onderzoek naar voren komt, is dat de kwaliteit van supply chain professionals als een zeer belangrijke factor wordt gezien. Belangrijker zelfs nog dan de nabijheid van mainports Schiphol en de haven van Rotterdam. Naast een hoog vakinhoudelijk kennisniveau blijkt de gemiddelde Nederlandse supply chain professional over een mentaliteit en communicatiestijl te beschikken die kennelijk zeer wenselijk en misschien zelfs noodzakelijk wordt geacht.

Kostenefficiënt opereren

Een verklaring daarvoor ligt volgens DPA voor de hand. Binnen grote ondernemingen nemen supply chain-organisaties een steeds belangrijkere rol in. Om kostenefficiënt te opereren, maar ook vanwege het toegenomen begrip dat er binnen de supply chain vaak veel te winnen of te verliezen valt. De externe vraag naar last-minute differentiatie, kortere levertijden en grotere diversiteit aan aflevermethoden roept om mondige professionals die ketenbreed, kostenbewust en afdelingsoverstijgend te werk gaan. De Nederlandse professionals passen goed in dit plaatje, aldus DPA.

Dat supply chain professionals over de juiste instelling, houding en communicatiestijl moeten beschikken, is iets dat binnen DPA duidelijk herkend en erkend wordt. Inhoudelijk sterke, daadkrachtige en slagvaardige supply chain professionals die analytisch, multidisciplinair en afdelingsoverstijgend kunnen denken en opereren zijn onmisbaar bij het doorvoeren van strategische, tactische en operationele veranderingen, meent DPA. Het doet dan ook de aanbeveling tot een veel sterkere en betere profilering door te benadrukken hoe onderscheidend Nederland hierin is.

Kennisdeling

Een minder verrassende uitkomst van het onderzoek is dat de meer indirecte factoren als leefklimaat, staat van de economie, relatieve politieke stabiliteit en belastingklimaat als belangrijke maar niet-doorslaggevende factoren worden gezien. Kennisdeling – via branche-specifieke media en online platforms – wordt niet genoemd als onderscheidende factor, terwijl dat in Nederland wel sterk gestimuleerd wordt. DPA meent dat dit enorm kan helpen om bedrijven te stimuleren en de concurrentiepositie van ons land te verbeteren. Hiermee zou volgens DPA dan ook meer gedaan kunnen worden.