KVK: ondernemers laten kansen liggen in Smart Industry

Ondernemers profiteren nog te weinig van de Industrie 4.0, de verregaande digitalisering in de bedrijfsvoering waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe markten ontstaan. Dat blijkt uit het Smart Industry-onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) onder tweeduizend ondernemers. Ook de logistieke sector laat volgens het KvK-onderzoek nog tal van kansen liggen.

Het rapport maakt duidelijk dat de sectoren industrie, luchtvaartindustrie, advisering en ICT vooroplopen in kennis én implementatie van Smart Industry-ontwikkelingen. In deze technologische sectoren ziet ongeveer 60 procent van de ondernemers kansen met Smart Industry. In de niet-technologische sectoren, waaronder de logistiek, is dit gemiddeld 30 procent.

Claudia Zuiderwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van de KvK: ‘Het onderzoek laat zien dat één op de vijf ondernemers wel eens van Smart Industry heeft gehoord. Dat is iets meer dan vorig jaar, maar nog volstrekt te weinig om de vele kansen die er zijn optimaal te benutten. Meer bekendheid door met name praktische toepassingen ook buiten de technologische sector zijn noodzakelijk om het potentieel van slimme technologie beter te benutten.’

Kansen in logistieke sector

In de logistieke sector ziet 27 procent van de ondernemers kansen in de Industrie 4.0. Van hen meent 13 procent dat Smart Industry goed past binnen de expertise van het bedrijf, 8 procent ziet kansen voor uitbreiding van het huidige product-/dienstportfolio en 7 procent een mogelijkheid tot efficiënter werken. Nog eens 5 procent geeft aan nieuwe afzetmogelijkheden te zien door Smart Industry.

Er zijn volgens de ondervraagden ook nogal wat belemmeringen bij het benutten van de ondernemerskansen. In de logistieke sector schuilen die volgens hen vooral in een gebrek aan financiering (30 procent), gevolgd door een gebrek aan tijd (18 procent) en een gebrek aan kennis in de onderneming (15 procent). Daarnaast geeft 14 procent aan onvoldoende toegang tot externe kennis als belemmering te zien.

Extra omzet beperkt

Vooralsnog brengt Smart Industry nog weinig geld in het laadje. Wel zijn de verschillen per sector aanzienlijk. Zo realiseert in de ICT 20 procent van de bedrijven nieuwe omzet. In de industrie ligt dat percentage op 30 procent. De luchtvaartindustrie scoort met 35 procent het hoogst. In de logistiek geeft 8 procent van de bedrijven aan maximaal 10 procent van de omzet aan Smart Industry te danken te hebben.