Krapte op de inkopersmarkt neemt toe

Het aantal vacatures voor inkopers blijft stijgen. In het eerste kwartaal van 2016 groeide de vraag met ruim 20 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. En dat terwijl 2015 ook al een flinke groei kende. Oorzaak van de toegenomen vraag is onder andere de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.

De vraag naar inkoopadviseurs stijgt met maar liefst 75 procent in het eerste kwartaal van 2016 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Inkoopadviseurs worden vooral gevraagd door centrale en lokale overheden voor het begeleiden van aanbestedingstrajecten en inkoopadvies. De implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen per 18 april 2016 leidt ertoe dat er meer aanbestedingsprocedures worden gestart en het inkoopbeleid moet worden aangepast.

‘Het extra werk bij overheidsorganisaties op tactisch en operationeel niveau leidt tot een grotere behoefte aan inkoopadviseurs’, concludeert Hilbrand van der Kooi, business development manager SCM&P bij Yacht.

Krapte in de Randstad

De groeiende vraag naar hoogopgeleide inkopers is zichtbaar in heel Nederland. Naar verhouding is de groei het grootst in de provincies Friesland, Flevoland en Overijssel, maar de absolute getallen hier zijn aanzienlijk lager dan in de Randstad het geval is. De in 2015 ingezette groei leidt tot verdergaande krapte op de markt. ‘De uitdaging in de arbeidsmarkt ligt in het vergroten van de pool van hoogopgeleide inkopers door het verder profileren van het inkoopvak in de arbeidsmarkt’, aldus Van der Kooi.

Flexibele inzet

Uit de vacature-analyse van het eerste kwartaal van 2016 blijkt verder dat steeds vaker gevraagd wordt naar een flexibele inzet van hoogopgeleide inkopers. In 28 procent van de gevallen wordt een tijdelijk dienstverband gevraagd; in 22 procent wordt gevraagd naar een interim- of zzp-invulling. Dit aandeel flexibele inzet is gegroeid van 40 procent in het derde kwartaal van 2015 naar 50 procent in het eerste kwartaal van 2016.

Het is overigens de vraag of deze trend de komende maanden doorzet. De implementatie van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zorgt voor veel dynamiek bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. ‘Snelle en accurate implementatie van de wet DBA is van groot belang, omdat zzp’ers hard nodig zijn in de krappe arbeidsmarkt’, aldus Van der Kooi.