Korte metten met voedselfraudeurs

Martijn van Dam, de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, wil korte metten maken met bedrijven die sjoemelen met voedsel. Zij kunnen voortaan op boetes rekenen die écht pijn doen in de portemonnee. Het initiatief is een eerste stap om de afstand tussen consument en voedsel kleiner te maken, meldt het AD van 5 december 2015.

Een bedrijf dat het niet zo nauw neemt met de regels rond voedselveiligheid, kan momenteel een boete van maximaal 20.000 euro opgelegd krijgen. Een bedrag dat door de fraudeurs gewoon wordt ingecalculeerd, meent Van Dam. Daar wil hij verandering in brengen. De boete voor de frauderende voedselproducenten wordt daarom opgehoogd naar 10 procent van hun jaaromzet; zonder maximum.

De staatssecretaris wil ook het contact tussen boer en consument herstellen. ‘Nu kan een fabrikant zeggen: in de vijftiende schakel is iets misgegaan. Daar wil ik vanaf. We moeten het zo organiseren dat elke schakel de voorgaande verantwoordelijk kan stellen als er iets niet klopt. Als je kijkt waar de ingrediënten van een kant-en-klaarpizza vandaan komen, zitten daar tientallen leveranciers achter uit verschillende landen.’

Informatie uit streepjescode

Van Dams streven is dan ook dat de streepjescode van elk product in één oogopslag duidelijk maakt waar de ingrediënten vandaan komen en hoeveel bedrijven erbij betrokken zijn. ‘En dat je dan een afweging kunt maken: wil ik dit wel mee naar huis nemen? Het is misschien een ideaalbeeld, maar het is wel een mooi ideaalbeeld.’ Van Dam gaat binnenkort met de producenten om tafel om te overleggen over zijn plannen.