Korte ketens voor de kip in Limburgse megastal

korte ketens

In het Limburgse Grubbenvorst opende vorige week een mega-stallencomplex voor kippen en varkens. Het ultramoderne gebouw huisvest straks een miljoen kippen en 34.000 varkens. Basisidee van de stal is dat de hele levenscyclus van de kippen er plaatsvindt. Korte ketens dus. Dat moet efficiencywinst opleveren en minder risico op verspreiding van dierziektes. En met een stikstofuitstoot van 0 procent is het complex ook nog eens ‘Remkes-proof’.

Het gemengde bedrijf van de ondernemersfamilies Houben en Kuijpers trekt momenteel duizenden belangstellenden uit binnen- en buitenland, bericht het FD. En dat terwijl regeringspartij D66 afgelopen maand nog voorstelde om de Nederlandse kippen- en varkensstapel te halveren en de commissie-Remkes meer recent nog te kennen gaf het mes te willen zetten in de intensieve veeteelt. Martin Houben en Marcel Kuijpers openden desondanks in Grubbenvorst het vermoedelijk grootste vlees producerende bedrijf van Nederland.

Juridische procedures

De aftrap daarvoor werd echter twintig jaar geleden al gegeven. Tal van juridische procedures van tegenstanders zorgden echter voor jarenlange vertragingen. Zelfs bij aanvang van de nieuwbouw in 2018 probeerden het bureau ‘Mobilisation for the Environment’ (MOB) en de actiegroep ‘Parel van de Peel’ de bouw nog tegen te houden. Dit vanwege de stikstofuitstoot die ermee gepaard zou gaan. En datzelfde MOB bekritiseerde in mei van dit jaar bijvoorbeeld ook het stikstofbeleid van de overheid, waarna 18.000 bouwprojecten stil kwamen te liggen.

Stikstofuitstoot 0 procent

Toch staat in Grubbenvorst nu een 20 miljoen euro kostend complex, dat oogt als een enorme fabriekshal. En zónder de kenmerkende pluimveegeur. De lucht die de hal verlaat, zou zelfs schoner zijn dan de lucht die erin gaat. Ook is de stikstofuitstoot van het complex gereduceerd tot 0 procent. Datzelfde geldt voor de uitstoot van ammoniak en voor die van fijnstof en van ziektekiemen. Alle energie wordt bovendien door het bedrijf zelf opgewekt. Dat gebeurt door middel van 1500 zonnepanelen op het dak en een mestvergister. De warmte die de kippen zelf afgeven, wordt naar de broedeieren geleid.

Geen gesleep met beesten

Uitgangspunt voor het complex is dat de complete levenscyclus van de kippen, dus van het bevruchten van de eieren tot en met de slacht, zich binnen het bedrijf afspeelt. Er vindt dus geen gesleep met beesten plaats. De korte ketens komen de efficiency ten goede. Daarnaast wordt het gevaar van verspreiding van dierziektes zo beperkt. Het kippenbedrijf draait al. Half november arriveren de eerste varkens in de in aanbouw zijnde varkensflat. Het state-of-the-art complex staat nu echter al volop in de belangstelling. Martin Houben in het FD: ‘Van overal in het buitenland komen ze kijken wat we hier aan het doen zijn.’

Bron: FD