Supply chain koplopers zijn beter in afstemmen van relaties

Bedrijven die vooruitlopen in supply chain management onderscheiden zich in het afstemmen van relaties en in het blijven leren en ontwikkelen. Dat is een van de opvallende resultaten uit het derde en laatste deel van de Nationale Supply Chain monitor. Op het gebied van personeelsmanagement is dat verschil tussen koplopers, middenmoters en achterblijvers een stuk kleiner.

 

 

In het derde deel van de Nationale Supply Chain Monitor, een onderzoek op initiatief van BLMC, toetsen de onderzoekers vijf onderdelen die onder het thema supply chain collaboration vallen: het afstemmen van relaties, informatiedeling, prestatiemeting, personeelsmanagement en ten slotte om initiatieven voor continue en gezamenlijke ketenontwikkeling en innovatie. Met deze elementen wordt in het kort de huidige status van ketensamenwerking tussen bedrijven in Nederland in kaart gebracht.

De gestelde vragen hadden betrekking op de manier waarop bedrijven communiceren met hun ketenpartners. Het blijkt dat de onderzochte bedrijven gemiddeld beter scoren op het afstemmen van relaties, dan op de vier andere onderdelen. Relatiebeleid gebaseerd op het strategisch belang van de klant, het toewijzen van een accountmanager aan een ketenpartner en een duidelijke contractering scoren bijna 2,0 op een schaal van 0 tot 3. Aandacht voor de communicatie van de eigen strategie en voor het systematisch delen van risico’s en resultaat met ketenpartners is daarentegen weer beperkt.

Een ander opvallend resultaat van het onderdeel prestatiemeting, is dat werknemers bijna altijd worden geïnformeerd over resultaten en doelen, maar resultaten en prestaties worden over het algemeen slechts op beperkte wijze gemeten. Verder blijkt uit het onderdeel personeelsmanagement dat bepaalde concrete tools nog niet vaak gebruikt worden, zoals certificering van personeel, leverancier-scorecards en formele beloningen na afronding van een training. Zaken zoals de implementatie van ERP, EDI, persoonlijke ontwikkelingsplannen en de communicatie van resultaten scoren op hun beurt relatief hoog.

Eerdere uitkomsten

Het derde deel van de Nationale Supply Chain Monitor completeert de resultaten van de eerste jaargang. Uit het eerste deel van de Nationale Supply Chain Monitor in 2011 bleek dat de BV Nederland nog een aanzienlijke stap te nemen heeft, wil het komen tot de optimale oriëntatie in het licht van supply chain integratie. Op dit gebied was de score gemiddeld 1,52 op een schaal tussen 0 en maximaal 3 voor de kwalificatie ‘toepassing op een gestructureerde wijze’.

Een van de opvallende resultaten uit het tweede deel van de Nationale Supply Chain Monitor was dat de toepassing van gerichte kostentargets om supply chain processen te productkosten te evalueren, zeer laag scoort in Nederland. ‘Bedrijven zijn nog onvoldoende bekend met het fenomeen should costing’, concludeerde onderzoeker Jelle Vonck van BLMC toen. De overall score in het tweede onderzoeksdeel over supply chain design was met 1,58 net iets hoger dan in het eerste onderzoek over supply chain integratie.

Als sluitstuk van de eerste jaargang van de Nationale Supply Chain Monitor zal het binnenkort verschijnende consolidatierapport een analyse van de verbanden en samenhang tussen alledrie de delen geven.