Kolonel Hans Damen is Beste Ambtenaar 2013

Kolonel Hans Damen van het ministerie van Defensie is verkozen tot Beste Ambtenaar van 2013. Damen is al meer dan dertig jaar werkzaam bij Defensie en vervulde verschillende logistieke functies. De jury, onder leiding van voormalig minister van BZK Liesbeth Spies, vindt hem de beste ambtenaar van 2013.

In totaal waren dit jaar bijna tweehonderd ambtenaren genomineerd. Op hen zijn maar liefst 16.747 stemmen uitgebracht. Hieruit ontstond een ranking: de PM Top 100. De veertien ambtenaren met de meeste stemmen werden aan de jury voorgelegd. Onder leiding van voormalig BZK-minister Liesbeth Spies besloot de jury Damen tot winnaar van de PM Top 100 uit te roepen.

De jury is namelijk van mening dat Damen de grenzen opzoekt, pioniert met social media in de in principe zeer gesloten omgeving van Defensie en binnen de strijdkrachten een tegendraads geluid durft te laten horen. ‘Damen verdient de onderscheiding omdat hij staat voor transparantie en openheid, dat maakt dat wij vinden dat hij excelleert’, aldus Spies.

In januari 2012 trad Damen aan als commandant van het Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen (DBGS), het onderdeel van de Koninklijke Landmacht dat verantwoordelijk is voor aanschaf en bevoorrading uitrustingsstukken, de fysieke distributie ervan binnen Nederland, het (vredes)onderhoud van alle landsystemen en de bijbehorende servicelogistiek.