Klimaattransitie biedt groothandel nieuwe verdienmogelijkheden

groothandel

De groothandel heeft minder ambitieuze CO2-reductiedoelen dan de retailsector, blijkt uit een analyse van ING Research. Gemiddeld streven de groothandelsbedrijven naar een reductie van 48 procent van de eigen CO2-uitstoot in scope 1 en 2 in 2030. Ook zijn veel van deze bedrijven nog onvoldoende doordrongen van de mogelijkheden die de klimaattransitie hen – vanwege hun strategische positie in de keten – biedt.

Nog te vaak voeren groothandelsbedrijven duurzaamheidsmaatregelen alleen door vanwege regelgeving en als het wat oplevert. Terwijl de klimaattransitie bedrijven in de groothandel juist nieuwe kansen biedt, meldt ING Research. Als distributeur in de keten kunnen ze nieuwe diensten aanbieden die bedrijven in de keten ontzorgen en ze op weg helpen om duurzamer te worden.

Gezien de internationale omgeving waarin de groothandel opereert, is het waarborgen van een gelijk speelveld in Europa een belangrijke voorwaarde voor succes van de duurzaamheidstransitie. De invoering van Europese duurzame verslagleggingsregels (CSRD) is hiervoor een eerste belangrijke bijdrage, aldus ING Research.

Doel: 48 procent CO2-reductie in 2030

Uit een inventarisatie van ING Research onder 25 Nederlandse groothandelsbedrijven blijkt dat slechts de helft van de onderzochte bedrijven concrete klimaatdoelen heeft gepubliceerd. Gemiddeld streven deze bedrijven naar een reductie van 48 procent van de eigen CO2-uitstoot in scope 1 en 2 in 2030. Dit is lager dan de 55 procent CO2-reductie die de EU zich ten doel heeft gesteld.

Het is bovendien ook lager dan in de retailsector, waar het doel van de 40 grootste Nederlandse winkelformules eveneens is om de directe CO2-uitstoot met 55 procent te verminderen. Hieruit blijkt volgens ING Research dat duurzaamheid belangrijker wordt naarmate het product in de keten dichter bij de consument komt. Bedrijven in de B2C zijn op het gebied van duurzaamheid doorgaans dan ook al verder dan bedrijven in de B2B.

Positie in de keten verstevigen

‘Groothandelsbedrijven hebben op het gebied van de klimaattransitie nog veel werk te verzetten om de door de EU gestelde doelen te behalen. Dit terwijl duurzaamheid groothandelsbedrijven juist ook nieuwe kansen biedt. Dankzij hun positie als distributeur in de keten kunnen ze nieuwe diensten aanbieden die bedrijven ontzorgen en op weg helpen om duurzamer te worden’, stelt Dirk Mulder, Sector Banker Retail & Trade bij ING.

‘Denk daarbij aan het aanbieden van onderhoud aan apparatuur voor een langere levensduur, het ontwikkelen van een duurzamere productlijn of het geven van adviezen op het gebied van verduurzaming. Op deze manier kunnen ze meer toegevoegde waarde leveren en zodoende hun positie in de keten verstevigen. Uit de analyse blijkt echter dat ze zich daar nog onvoldoende van bewust zijn en er daardoor ook nog niet erg mee bezig zijn.’

Energiebesparende maatregelen eerst doorgevoerd

Nederlandse bedrijven voeren als eerste vooral laagdrempelige duurzaamheidsmaatregelen door die een korte terugverdientijd hebben, blijkt uit een recent ING-onderzoek naar de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Groothandelsbedrijven vormen hierop geen uitzondering.

Energiebesparende maatregelen die worden genomen, zijn onder meer het overstappen naar groene energie, plaatsing van zonnepanelen, het verwarmen met airco’s in plaats van verwarmingssystemen en het plaatsen van meters om het energieverbruik te monitoren. Andere duurzame én kostenbesparende maatregelen zijn onder meer afvalreductie en plasticbesparing.

Rendement gaat vaak boven duurzaamheid

De vervolgstappen op het gebied van verduurzaming zijn ingewikkelder en vereisen ook vaak flinke investeringen voor de langere termijn. Ingrijpende maatregelen als het overstappen op een duurzamer productieproces, het stopzetten van niet-duurzame activiteiten of afscheid nemen van leveranciers die niet duurzaam zijn, worden dan ook nog door weinig bedrijven genomen. De prijs en het rendement zijn bij veel bedrijven toch vaak doorslaggevende factoren voor het doen van duurzame investeringen.

Behoefte aan subsidies en een gelijk speelveld

Veel groothandelsbedrijven voeren pas duurzaamheidsmaatregelen door als die ook wat opleveren. In de keten zijn lang niet alle bedrijven bereid meer te betalen voor een duurzamere variant. In veel sectoren draait het nog altijd om de laagste prijs. Om de duurzaamheidstransitie tot een succes te maken, is daarom volgens bedrijven vooral behoefte aan een stimulerend subsidiebeleid. Al blijkt in de praktijk dat het opleggen van heffingen vaak beter werkt om gestelde doelen te realiseren.

Daarnaast moet uniforme wetgeving in Europa zorgen voor een gelijk speelveld. Zeker gezien het internationale karakter van de keten in de groothandel. De invoering van CSRD is volgens ING Research wat dat betreft een goed begin om bedrijven in beweging te krijgen en te zorgen voor een gelijk speelveld.