Keurmerk voor interimmers ja of nee?

Een consument of een bedrijf wil zekerheid over de kwaliteit die een leverancier levert. Zeker wanneer deze leverancier een dienst levert en geen tastbaar product. Bepaalde groepen professionals die diensten leveren, hebben dit goed geregeld. Denk aan artsen en juristen. Hoewel, ook bij deze beroepsgroepen ‘scheurtjes’ zichtbaar zijn, staan een goede (academische) opleiding, training on the job door ervaren professionals, verplichte na- en bijscholing, eigen tuchtrecht, enzovoorts min of meer garant voor de geleverde kwaliteit.

Wat willen we in logistiek en supply chain? We willen dat bedrijven voldoen aan wat je als klant normaliter mag verwachten. Ben je leverancier van televisies? Dan lever je een apparaat dat voldoet aan de technische kwalificaties die we aan een televisie stellen. En dat is niet statisch. Niemand verwacht toch tegenwoordig een zwart wit toestel?

En mocht een klant er voor kiezen om twee keer zo veel te willen betalen omdat het bedrijf dat het apparaat levert zich onderscheidt op het gebied van design, of alleen maar betaalbaar wil zijn voor de happy few, even zo goed. Verschil moet en mag er zijn. Maar er moet geleverd worden waar je minimaal op mag rekenen als klant.

Kwaliteitsimago

Vraagt de Supply Chain Directeur nu om een keurmerk? Gedurende mijn carrière als interim professional heb ik het nog niet meegemaakt. De bureaus die interimmers leveren hebben hun eigen kwaliteitsimago, waar zij zuinig op zijn. Al dan niet ondersteund door een keurmerk staat hun professionalisme borg voor het leveren van de interimmer met de juiste kwalificaties.

Ik onderscheid me als interimmer door mijn betrokkenheid, door mijn bureau dat mij op de achtergrond ondersteunt, waardoor ik een betere kwaliteit kan leveren en, indien nodig, terug kan vallen op expertise die beschikbaar is en mijn prestatie verbetert. Echter de basis is, dat ik voldoe aan de kwalificaties die aan de interimmer gesteld mogen worden. En als die bij mij niet aanwezig zijn, moet ik snel een andere job kiezen.

Heb ik een keurmerk nodig?

Ja en nee.

Nee, zeker niet het keurmerk dat mij door belanghebbende organisaties wordt opgelegd. Want zolang er belangen zijn, zullen er wegen zijn om hier ‘creatief’ mee om te gaan. Voorbeeld? We hebben volop systemen om voedselveiligheid te waarborgen. Tracking en tracing heeft tot optimale herleidbaarheid geleid waar een product geproduceerd is, en bedrijven reageren adequaat als er iets mis gaat in kritische processen. Maar betekent dit dat er geen bedrijven zijn die onder de radar blijven en toch bijvoorbeeld paardenvlees in hun waren verwerken zonder dit op de verpakking te vermelden? Redenen? Financieel gewin.

Ja, omdat de professie, het beroep,  ‘interim manager’ nu eenmaal nog in de kinderschoenen staat. Interim managers in logistiek en supply chain zijn vaak vakinhoudelijk goed maar worden ook steeds vaker ingehuurd bij ‘veranderklussen’. En hebben ze dan ook verstand van gedrag van mensen? Van veranderprocessen? Kunnen ze bijvoorbeeld stakeholderanalyses maken en omgaan met ‘de politiek’ binnen organisaties om eens wat te noemen? Zijn ze hierin (bij)geschoold en getraind?

Voorlopig heb ik  als interimmer maar één keurmerk nodig: mijn klanten mogen mij het predicaat A-merk geven, gewoon op basis van wat ik presteer: een  objectief vast te stellen prestatie die voldoet aan hetgeen de klant van me mag verwachten!

Johan Arnts
COG Logistiek Advies & Interim Management / BLMC Interim Professional