Ketenonderzoek van Worldfavor naar mensenrechten

Ketenonderzoek van Worldfavor naar mensenrechten

Als het gaat om mensenrechten is er nog altijd sprake van een kloof tussen de maatregelen die de Europese Unie voorschrijft en de maatregelen die bedrijven in de praktijk treffen. Dat meldt COO Frida Emilsson van duurzaamheidsplatform Worldfavor in een nieuw verschenen rapport: ‘The state of human rights due diligence in the supply chain’.

Het platform Worldfavor stelt bedrijven in staat duurzaamheidsinformatie te verzamelen, te beheren en te delen. Het verbindt organisaties wereldwijd om zo inzicht te krijgen in de eigen én elkaars duurzaamheids- en compliance-data. Met het nu verschenen rapport wil Worldfavor duidelijkheid verstrekken over de manier waarop bedrijven vandaag de dag omgaan met mensenrechten in supply chains wereldwijd, de uitdagingen waar ze voor staan en wat hen motiveert om due diligence uit te voeren.

‘Het doet ons goed de staat van due diligence op het gebied van mensenrechten in kaart te brengen in een tijd waarin er op dit gebied enorm veel nationale en EU-wetten worden geïntroduceerd. We merken dat er onder onze klanten en binnen de samenleving sprake is van een groeiende belangstelling hiervoor. Toch is er nog een hoop werk te doen om ons gezamenlijke doel te bereiken: het waarborgen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en het verbeteren van de omstandigheden van de meest kwetsbare personen binnen wereldwijde supply chains’, aldus Emilsson.

Bevindingen uit het ketenonderzoek van Worldfavor

Het onderzoek toont aan dat 78 procent van alle organisaties inmiddels een mensenrechtenbeleid hanteert. Ook zegt 43 procent dat beperkte middelen de belangrijkste uitdaging vormen voor het beheer van mensenrechten binnen hun supply chain. Twee op de vijf bedrijven hanteren geen due diligence-proces voor mensenrechten, terwijl dit wel onder de drempelvoorwaarden voor EU Groep 1-ondernemingen valt. 56 procent vindt het ook lastig hierover informatie van leveranciers te verkrijgen.

Verder blijkt uit het rapport dat 39 procent van de bedrijven voor het verzamelen en beheren van leveranciersgegevens gebruikmaakt van directe communicatiekanalen zoals e-mail. Zes op de tien bedrijven heeft een persoon of team verantwoordelijk gesteld voor het waarborgen van een duurzame supply chain. 39 procent meldt daarnaast dat het willen naleven van wet- en regelgeving de belangrijkste drijfveer is om een due diligence-proces voor mensenrechten te hanteren.

Inzicht in de supply chain

Om tot betere mensenrechten te komen is de eerste en belangrijkste stap inzicht verwerven in wat er zich binnen je supply chain afspeelt, meldt Emilsson. ‘Bedrijven beschikken natuurlijk over beperkte middelen voor het uitvoeren van due diligence ten aanzien van mensenrechten. De onderzoeksresultaten bevestigen dit. Er is nog altijd sprake van een kloof tussen de maatregelen die de Europese Unie voorschrijft en de maatregelen die bedrijven in de praktijk treffen. We hopen dat dit vraagstuk snel een grotere prioriteit zal krijgen; het doet ons goed dat Worldfavor bedrijven hiermee op weg kan helpen.’