Kansen in de automotive supply chain

De supply chain van auto-onderdelen zit in een transitiefase. De techniek van auto’s verandert radicaal en de grossiersmarkt zit in een ongekende consolidatieslag. Alle bedrijven moeten opnieuw hun positie bepalen en voorraad speelt daarin een belangrijke rol.

In dit whitepaper presenteren wij een mindmap met de gevolgen van automotive trends op de voorraadstrategie. Ook schetsen we de business rules die bedrijven op tactisch vlak moeten opstellen om hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Ten slotte geven we aan hoe deze tactische beslissingen doorwerken op de dagelijkse operatie en hoe leveranciers met concrete maatregelen direct hun voorraadkosten kunnen verlagen en de servicegraad richting klanten kunnen verhogen.

Download de whitepaper.

Download: Kansen in de automotive supply chain