Kandidaten Supply Chain Professional 2015 imponeren met projecten

Jeroen van Weesep van Lego heeft zijn functie als boegbeeld van het vakgebied Supply Chain Management na een jaar weer ter beschikking gesteld. Vijf supply chain professionals hebben zich bereid verklaard in de voetsporen van Van Weesep te treden: Edgar Beers (Vanderlande), Edith van Erp-Slot (Mars), Mark Hoppenbrouwers (Rituals), Ilse van Koetsveld (Wessanen) en Peter Meyer (Brezan Automaterialen). In het inspirerende Awarehouse op het complex van tapijtproducent Interface stellen zij jury en publiek voor een lastige keuze.

Door Marcel te Lindert

Het publiek wordt tijdens de voorverkiezing op 16 april in Scherpenzeel allereerst gewaarschuwd geen ‘naïeve aannames’ te doen. Kandidaten stellen hun prestaties vaak – bewust of onbewust – positiever voor dan ze in werkelijkheid zijn, stelt Michel van Buren van BLMC. ‘Dat leidt tot een onjuiste beoordeling op basis van deze informatie. Houd daarom rekening met de context waarin een resultaat is behaald. Vraag altijd door’, adviseert de directeur van het wervings- en selectiebureau.

De circa honderd toeschouwers, en zeker Van Burens collega-juryleden, hebben de waarschuwing goed in hun oren geknoopt. Als de vijf kandidaten elk een project presenteren, stellen zij voornamelijk vragen over de context van de behaalde prestaties. Zoals bij Mark Hoppenbrouwers van Rituals, die in zijn presentatie aangeeft dat de voorraadbeschikbaarheid in de winkels met 5 procent steeg na de invoering van een shop replenishment-systeem. Dit systeem genereert op basis van forecasting besteladviezen voor aanvulling van de winkelvoorraden.

‘Een verbetering van 5 procent klinkt goed, maar gaat het om een verbetering van 80 naar 85 procent of van 90 naar 95 procent’, wordt gevraagd. ‘Van 94 naar 99 procent’, luidt het antwoord van Hoppenbrouwers, die aangeeft dat er nog meer voordelen aan de invoering van het systeem zijn verbonden. ‘Het winkelpersoneel heeft nu nog maar dertig minuten nodig voor het plaatsen van een bestelling, vroeger twee uur. De voorraad in de winkels is helaas niet gedaald, maar de omloopsnelheid is wel met 10 tot 12 procent verbeterd.’

Voorafgaand aan het avondprogramma voelen de juryleden de kandidaten op individueel niveau uitvoerig aan de tand.

Ook Peter Meyer van Brezan vertelt over een project dat heeft geleid tot een verbetering van de voorraadbeschikbaarheid met 5 procent. In dit geval gaat het echter om een verbetering van 79 naar 84 procent aan de balie van de 127 verkooppunten. Dat lijkt weinig in vergelijking met Rituals, maar is zeker geen slecht resultaat gezien de gelaagde distributiestructuur van Brezan met verkooppunten, depots en een centraal distributiecentrum waarin onderdelen meerdere keren per dag kunnen worden nageleverd.

Meyer: ‘Daarnaast hebben we 1,2 miljoen euro per jaar op kosten bespaard en is de voorraadwaarde met tien miljoen euro gedaald.’ Dat laatste cijfer roept vanuit de zaal weer een contextvraag op: tien miljoen euro van wat? ‘De voorraadwaarde is gedaald van vijftig naar veertig miljoen euro’, verduidelijkt Meyer.

Penaltykosten

In een projectmatig werkend bedrijf als Vanderlande spelen voorraden geen rol, maar wel correcte levering van componenten aan de projectlocaties die zich over de hele wereld bevinden. Een paar jaar na zijn aantreden constateerde Edgar Beers dat de leverkwaliteit sterk te wensen overliet. ‘Slechts 35 tot 40 procent van de leveringen was compleet en op tijd. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over’, stelt Beers.

Met onder meer een betere interne afstemming en een eenduidige planning is de leverkwaliteit verhoogd naar 90 tot 95 procent. ‘Dat heeft geleid tot een besparing van vier miljoen euro. We maken nu minder penaltykosten, omdat projecten minder vertraging oplopen. Daarnaast brengen onze onderaannemers minder kosten in rekening vanwege stilstand door gebrek aan componenten’, licht Beers toe.

Innovatiefabriek

Ilse van Koetsveld van Wessanen vertelt in haar presentatie over een project in haar vorige functie bij koffieproducent DE. Zij had te maken met twee fabrieken die vanwege het groeiende aantal productintroducties moeite hadden hun targets te halen. Uiteindelijk moest DE zelfs extern productiecapaciteit inhuren. De problemen werden opgelost door de ene fabriek alleen voor massaproductie te gebruiken en de andere als innovatiefabriek te bestempelen. ‘Dat heeft tot veel weerstand geleid, ook bij de Raad van Bestuur, dat de kosten door deze maatregel in eerste instantie zag stijgen. Maar uiteindelijk is deze maatregel succesvol geweest en zijn de kosten weer gedaald’, verklaart Van Koetsveld.

Het verschil maken

Tenslotte beschrijft Edith van Erp-Slot hoe zij samen met haar team bij Mars het verschil probeert te maken. Haar team houdt zich bezig met onder meer demand planning en master data management, maar dat zijn geen taken waarmee Mars zich in de markt onderscheidt. ‘Wij hebben tijd vrijgemaakt om na te denken over hoe we dingen echt anders kunnen doen. Daaruit zijn drie initiatieven ontstaan op het gebied van duurzaamheid, S&OP en talent management’, vertelt Van Erp-Slot, die beaamt dat vooralsnog veel aandacht uitgaat naar de eigen activiteiten. ‘We denken na over onze route naar de consument, maar dat heeft nog niet tot concrete projecten geleid. Wel denk ik dat de prestatie-indicatoren in de supply chain pas echt goed worden als we nauwer samenwerken met marketing en sales.’

227Stemrondes

Dat de strijd tussen de vijf supply chain professionals spannend is, bewijzen de stemrondes tijdens de voorverkiezing. Na de introductie van de kandidaten heeft 32 procent van de toeschouwers zijn oordeel gewijzigd, na de projectpresentaties is opnieuw 40 procent van mening veranderd. Aan het eind van de voorverkiezing hebben de mensen in de zaal middels hun smartphone hun definitieve stem uitgebracht. De uitslag hiervan telt even zwaar als het oordeel van de vakjury onder leiding van professor Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit. Na het juryoverleg volgt in mei de bekendmaking van de drie kandidaten die doorgaan naar de finale op 10 juni.