Kandidaten SCP2012 buigen zich over groei Kinoa

Kinoa is een fabrikant van consumentenproducten dat er niet langer in slaagt de verwachtingen waar te maken. Het is een familiebedrijf dat in het verleden een grote reputatie heeft opgebouwd, maar nu heeft ontdekt dat een kapitaalkrachtige partner nodig is om te overleven. Van supply chain management is in feite geen sprake: de voorraden zijn hoog, de productiviteit te laag en overleg met leveranciers en afnemers is er nauwelijks. Wat zou u doen om van Kinoa weer een bedrijf te maken dat groeit en bloeit?

De vijf kandidaten voor de titel Supply Chain Professional 2012 hebben zich over deze business case gebogen. Tijdens de voorverkiezing op 18 april hebben Ronald Arp van Foot Locker, Erik Botter van Pearle, Hylke de Cock van Philips, Dick Hordijk van Provimi en Tjebbe Smit van Océ voor de camera hun stappenplan gepresenteerd. Vanaf 7 mei verschijnt hun aanpak op de websites van BLMC en Supply Chain Magazine. Maar hoe ziet uw oplossing eruit? Download de business case, discussieer mee en maak uw eigen stappenplan.

 

Investeringsmaatschappij wil het tij keren bij familiebedrijf Kinoa

Kinoa is onlangs overgenomen door een grote investeringsmaatschappij. De fabrikant van consumentenproducten draait een jaaromzet van 550 miljoen euro, maar presteert de afgelopen jaren beneden verwachting. De nieuwe eigenaar wil het tij keren en heeft ambitieuze groeiplannen geformuleerd. De productie moet omhoog van 150 miljoen stuks in 2011 tot 200 miljoen stuks in 2012. Een nieuwe supply chain directeur moet die groeiplannen realiseren.

Kinoa is een fabrikant van consumentenproducten met een lange geschiedenis. Het bedrijf beschikt over een sterk merk en draait al jaren zeer positief. Die solide positie staat echter onder druk. De afgelopen jaren heeft Kinoa niet meer de omzet- en winstcijfers kunnen behalen die waren verwacht. Gezien de huidige marktsituatie lijkt groei lastig.
Dit sombere vooruitzicht heeft de nieuwe eigenaar er niet van weerhouden om ambitieuze groeidoelstellingen te formuleren. De productie moet flink omhoog: van 150 miljoen producten in 2011 tot 200 miljoen producten in 2012.

Supply chain
Volgens de investeringsmaatschappij liggen met name in de supply chain nog volop kansen voor Kinoa. Als de fabrikant van consumentenproducten zijn marktpositie wil versterken, zal het kritisch naar de gebrekkige relaties met leveranciers en afnemers moeten kijken. Daarnaast kan Kinoa profiteren van de synergie met de andere bedrijven die eigendom zijn van de investeringsmaatschappij. Met name wat de aanvoer van grondstoffen en de productiecapaciteit op de verschillende vestigingen betreft, zijn de nodige synergie-effecten te behalen.
Om de kansen in de supply chain te verzilveren, heeft de investeringsmaatschappij een supply chain directeur aangesteld. Deze functie is nieuw voor Kinoa. De supply chain directeur dient ervoor te zorgen dat de gewenste groei weer gerealiseerd kan worden.

Familiebedrijf
De overname zal wennen zijn voor de familie die het bedrijf heeft grootgemaakt. Algemeen directeur Kees was meer dan tien jaar het enige directielid en moet nu een nieuwe supply chain directeur naast zich dulden. Daarnaast heeft de nieuwe eigenaar een ‘portefeuillehouder’ benoemd, die als een soort CFO bij alle strategische besluiten betrokken dient te worden.
Kees is niet het enige familielid in het bedrijf. In het managementteam wordt hij bijgestaan door zijn zonen Willem (finance manager) en Tom (operations manager). Het MT kent slechts twee leden van buiten de familie: Martin (commercieel manager) en Joke (HR-manager). Ook in andere delen van de organisatie hebben familieleden de touwtjes in handen, zoals Marijke (inkoop) en Maurits (logistiek en transport).
De sterke posities van de familieleden hebben de cultuur in het bedrijf geen goed gedaan. Tijdens de nieuwjaarsreceptie was slechts de helft van de personeelsleden aanwezig.

>Download hier de volledige business case met alle ins en outs over Kinoa (PDF)