Jury en peers kiezen Erik Botter tot Supply Chain Professional

Door: Marcel te Lindert

Erik Botter is het nieuwe boegbeeld dat het vakgebied supply chain management zo hard nodig heeft. De director purchasing & logistics van Pearle Benelux won op een Spido-boot in Rotterdam de titel Supply Chain Professional 2012.  ‘Ik ga het komend jaar mijn uiterste best doen om supply chain management beter op de kaart te zetten’, zei de directeur purchasing & logistics van Pearle Benelux in zijn dankwoord.

Het winnen van de verkiezing maakte emoties los bij Botter. ‘Ik had deze titel niet verwacht, ook omdat mijn tegenkandidaten twee vice-presidents zijn met een wereldwijde verantwoordelijkheid. Ik ben alleen maar verantwoordelijk voor de Benelux.’
Dat de finale plaats vond op een boot in het Rotterdamse havengebied, gaf zijn titel extra glans. ‘Ik heb hier tien jaar van mijn leven gewoond. Mijn drie kinderen zijn hier geboren. Bovendien heb k wel wat met water. Rotterdam heeft altijd een warm plekje in mijn hart gehad.’

Botter kreeg uit handen van Frank Schaapveld een grote wisselbeker. De winnaar van vorig jaar waarschuwde zijn opvolger voor alle verzoeken die op hem zullen afkomen. ‘Als ik had gewild, had ik twee keer per week ergens kunnen optreden. De titel heeft echter voor mij vele deuren geopend’, aldus Schaapveld, die Botter een waardige opvolger noemde. ‘Ik hoop  je met dezelfde passie als vandaag tegen te komen op de verschillende platformen.’

Het aanstekelijkst
Juryvoorzitter Jack van der Veen omschreef de winnaar in zijn aankondiging als een complete manager die inhoudelijk erg breed is, verbindend is, innovatief en creatief is en zowel inspirerend als directief kan zijn. ‘We vinden dat Erik Botter zichzelf het beste heeft laten zien. Hij heeft de balans tussen alle benodigde eigenschappen en competenties het beste gevonden. Daarnaast was hij het duidelijk over zijn rol en zijn visie op het gebied van supply chain management, en daarin het aanstekelijkst. Dat is belangrijk om een ambassadeur te kunnen zijn.’

Het was een lastige keus, aldus Van der Veen. ‘Vooral omdat de drie kandidaten uit heel verschillende takken van sport afkomstig zijn, verschillende functies bekleden en verschillende persoonlijkheden zijn. Het was een beetje appels met peren vergelijken, maar we hebben toch een keuze kunnen maken’, aldus Van der Veen, die in de jury ondersteuning kreeg van directeur Michel van Buren van BLMC en de oud-winnaars Edwin van der Meerendonk van Disney, Erik Brouwer van Perfetti van Melle en Frank Schaapveld van Medtronic.

Nu en toekomst
Eerder op de dag vertelde juryvoorzitter Jack van der Veen waarop de jury gaat letten. Hij gebruikte daarvoor drie verschillende benaderingen.  Als eerste gebruikte hij de trefwoorden ‘nu’ en ‘toekomst’. ‘De Supply Chain Professional moet niet blijven hangen in de dagelijkse operatie, maar ook weten hoe de wereld van morgen eruitziet. Hij moet een visie hebben’, aldus de hoogleraar supply chain management aan Nyenrode Business Universiteit.

Andere belangrijke trefwoorden zijn, ‘situatie’, ‘persoon ’en ‘taak’. ‘De Supply Chain Professional moet kunnen opereren in verschillende situaties. De wereld ziet er nu immers heel anders uit dan vijf jaar geleden. Andere situaties vragen ook om andere taken. Het vakgebied supply chain management moet weg uit de logistieke hoek. Een supply chain professional moet ook iets snappen van finance en marketing. Hij moet het hele veld kunnen overspannen.’

Als laatste benadrukte Van der Veen het belang van ‘hoofd’, ‘handen’ en ‘hart’. ‘Het hoofd staat voor kennis van het vakgebied. De Supply Chain Professional moet die kennis ook kunnen toepassen, dat bedoel ik met handen. Daarnaast moet hij ook leiderschapskwaliteiten tonen. Hij moet kunnen inspireren en motiveren.’

Angst
Directeur Michel van Buren van mede-organisator BLMC noemde in zijn voorwoord de vijf basisemoties: angst, boosheid, verdriet, liefde en blijdschap. ‘Volgens psychologen is angst de emotie die het meeste effect heeft op gedrag. Mensen zijn bang om afgerekend te worden of conflicten te krijgen’, aldus Van Buren, die ook deel uitmaakte van de jury.

Uit de Nationale Supply Chain Monitor blijkt tegelijkertijd dat supply chain management in veel bedrijven nog niet goed van de grond komt. Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met verandermanagement en met het gedrag van mensen, dat dus voor een groot deel wordt bepaald door angst. ‘Waar bent u bang voor?’, luidde de logische vraag van Van Buren aan de supply chain professionals op de Spido-boot.

Niet-roterende producten
Met de woorden van Van der Veen en Van Buren beschikten de aanwezige professionals over de nodige munitie om de drie kandidaten het vuur aan de schenen te leggen. Behalve de jury mochten ook zij als ‘peers’ een oordeel vellen over Botter, De Cock en Smit. Daarvoor kregen ze de gelegenheid in drie korte discussierondes met de drie kandidaten.

Daarnaast kreeg elke kandidaat de tijd om nog even hun belangrijkste prestatie te pitchen. Botter noemde het project waarbij het assortiment in de winkels van Pearle is verbeterd. ‘Wat wij verstaan onder snellopers, zijn producten die per winkel één of twee keer per jaar worden verkocht. Met leveranciers hebben we nu de afspraak gemaakt dat zij niet-roterende producten terugkopen.’
De resultaten spreken boekdelen. ‘Dit project heeft geleid tot meer omzet, een lagere voorziening op afschrijvingen en een betere DSI (days sales in inventory, een maat die aangeeft hoeveel dagen het duurt om de winkelvoorraad te verkopen, red.)’, aldus Botter.

Supply chain of the future
Hylke de Cock vertelde in zijn pitch over de transformatie die de supply chain van Philips Lighting heeft ondergaan. ‘Probleem was de service richting klanten. Het percentage on time in full (OTIF) was niet goed’, aldus De Cock. Door onder meer de tegenstellingen in de organisatie glad te strijken, nieuwe KPI’s op te stellen en de competenties van mensen te versterken zijn spectaculaire verbeteringen gehaald. De service steeg met 12 procent, de productiviteit steeg met 16 procent, de klachten daalden met 10 procent en de kosten gingen met 0,5 procent omlaag. ‘Tegelijkertijd is de werknemerstevredenheid gelijk gebleven’, aldus De Cock.

Tjebbe Smit maakte duidelijk dat zijn bedrijf Océ stappen zet richting de ‘supply chain of the future’. Als onderdeel daarvan heeft Océ twee fabrieken samengevoegd en enkele uitbestede activiteiten weer zelf opgepakt. ‘Dat gaf de mensen toekomst en vertrouwen’, aldus Smit. Het resultaat van het project is dat Océ 60 procent minder vloeroppervlak gebruikt, 30 procent minder voorraden heeft liggen en 30 procent kortere doorlooptijden heeft. Tegelijkertijd is het aantal operators met 20 procent toegenomen. Smit: ‘Wij zijn nu veel flexibeler geworden.’

Eensluidend oordeel
Tijdens de afsluitende discussie kregen de peers op de boot nog een laatste gelegenheid om een oordeel over de drie kandidaten te vormen. Welke baan zouden ze bijvoorbeeld over vijf jaar willen bekleden? De Cock: ‘Ik zou graag breder willen gaan dan alleen supply chain management en bijvoorbeeld general manager van een business group binnen Philips willen worden.’ Erik Botter hoopt wat te kunnen veranderen aan de decentraal georganiseerde holding waartoe Pearle Benelux hoort. ‘Ik zou de verschillende organisaties binnen de holding graag op het gebied van supply chain en IT dichter bij elkaar brengen.’ Tjebbe Smit verklaarde al veel verschillende functies bekleed te hebben, van inkoop via productie tot R&D. ‘Ik zou daarom graag nog eens end-to-end verantwoordelijk worden voor een business unit.’

Aan het eind van de dag kreeg iedere supply chain professional de kans om zijn stem uit te brengen middels een stemkaart. Na het tellen van de stemmen bleek dat het oordeel van de jury en van het publiek elkaar niet veel ontliep. ‘Het oordeel was eensluidend’, vertelde Van der Veen. ‘De Supply Chain Professional van 2012 is Erik Botter.’