Jumbo en Mars verbeteren orderstroom

Snoepproducent Mars en supermarktretailer Jumbo werken samen aan de verbetering van de orderstroom. Door de onderlinge planningsprocessen in kaart te brengen en te integreren zijn beide partijen erin geslaagd om tot snellere en meer efficiënte leveringen te komen. Het resultaat: een naar eigen zeggen perfecte fysieke beschikbaarheid van Marsproducten bij Jumbo. Het nieuwe concept, EventCasting, is in samenwerking met adviesbureau EyeOn ontwikkeld.

Jumbo en Mars geven elkaar in detail inzicht in de interne processen. De commerciële afdelingen van Mars en Jumbo betrekken hun beide logistieke afdelingen in een vroeg stadium bij hun plannen. De gegevens worden ingevoerd in de zogenoemde EventCasting-tool die in staat is de vraagvoorspelling van de consument door te rekenen voor de gehele logistieke keten. Bijvoorbeeld bij een promotionele actie waarbij van tevoren niet helemaal in te schatten is hoe de vraag zal lopen, biedt EventCasting de uitkomst.

EventCasting genereert nu namelijk één overkoepelende vraagvoorspelling voor de keten. ‘Wij beginnen de vraag van de eindconsument te voorspellen en rekenen deze met alle commerciële en logistiek inputs door voor de gehele keten’, zegt André Vriens, partner bij Eyeon. De resultaten en verbeteringen worden vervolgens vanaf kassa tot aan de fabriek gevolgd met een gezamenlijke scorekaart om snel te kunnen bijsturen.

Verbeteringen
‘De behoefte aan een betere communicatie tussen alle betrokken disciplines was groot’, zegt Karel de Jong, directeur supply chain van Jumbo Supermarkten. ‘De informatie-uitwisseling is nu frequenter en vollediger, waardoor de activiteiten binnen de keten van Mars en Jumbo strakker verlopen.’

De eerste cijfers wijzen op een verbetering van 15 procent. Doordat de vraag beter wordt voorspeld, worden vrachtwagens beter beladen en effectiever ingezet. ‘Dat heeft als gevolg dat de supermarktketen niet met grote voorraden zit en sneller in kan spelen op de behoefte van de consument’, aldus Frans van den Boomen, value chain manager bij Mars.

De pilot wordt momenteel uitgebreid en loopt nog tot eind 2012. Het EventCasting concept kan eenvoudig en snel opgeschaald worden naar andere retailers en fabrikanten. Jumbo en Mars nemen samen met EyeOn hierin al het initiatief richting hun relaties.