Jonge mensen kiezen voor imago bedrijf

Talent staat in de top 3 op de agenda van CEO’s. ‘Het gaat niet meer over binden & boeien maar over vinden en verbinden’, stelt Robert Charlier, ondernemer en voormalig Directeur Human Resources ABN AMRO en Fortis, die in het middagprogramma van de Dutch Sourcing Awards een presentatie gaf over talent management. ‘Brand reputation wordt steeds belangrijker. Jonge mensen kiezen steeds vaker voor het imago van een bedrijf.’

Er staat er een nieuwe, jonge generatie mensen klaar, die opgegroeid is in een snel veranderende maatschappij en vaak andere normen en waarden hanteert dan we tot voor kort gewend waren. ‘De verschillen in generaties maken het niet makkelijk. Iedere generatie hierna is handiger en slimmer’, zegt Charlier.  ‘De nieuwe war for talent heeft te maken met competenties. Het gaat niet meer om wat je bent, maar om wie je bent.’