Jan Kraaijeveld, Slimstock: ‘Menselijke kant essentieel in supply chain’

De uitdagingen waar supply chain-professionals mee te maken hebben, zijn divers, van personeelstekort tot te hoge voorraden. Maar in de oplossing wordt regelmatig over het hoofd gezien dat het juist de samenwerking is tussen mensen die tot een oplossing kan leiden. Het is niet voldoende alleen te vertrouwen op tools en technologie. ‘Wij willen daarom mensen bij elkaar brengen’, zegt Jan Kraaijeveld van Slimstock.

‘Wanneer wij met klanten praten, constateren we dat er twee, feitelijk conflicterende, trends spelen’, aldus Jan Kraaijeveld, Sales Director bij Slimstock. ‘Enerzijds hebben bedrijven te maken met een tekort aan personeel. Dat speelt breed, van de vloer van het warehouse tot de ketenaansturing. Er staan in de supply chain veel vacatures open. Anderzijds, en dat is enigszins tegenstrijdig, zie je door de schaarste van grondstoffen op de markt dat bedrijven geneigd zijn relatief veel voorraden aan te leggen. Maar de omzet stijgt niet altijd mee met die stijgende voorraad. Sterker nog, bij een aantal bedrijven zien we de omzet juist afvlakken. Veel gesprekken gaan dus over die combinatie van een hoge voorraad bij afvlakkende omzet, en hoge kosten voor de juiste mensen. Zeker gespecialiseerd personeel om complexe vraagstukken op te pakken en ketenbreed te denken, is schaars.’

Efficiency en effectiviteit

Dit hangt volgens hem samen met de manier waarop organisaties omgaan met efficiency en effectiviteit. ‘Efficiency is meer dingen doen in minder tijd, en effectiviteit is de juiste dingen doen. In die afweging is het belangrijk de juiste dingen te doen, en bijvoorbeeld de juiste afwegingen te maken in het opbouwen van de voorraad. Maar ook efficiency is belangrijk, want juist omdat er minder mensen beschikbaar zijn, moet je meer in dezelfde tijd doen. We zien dat veel mensen daar nu mee worstelen.’ Wat volgens hem op de achtergrond meespeelt, is dat de samenwerking tussen afdelingen minder soepel is geworden, omdat mensen elkaar tijdens de coronaperiode veel minder persoonlijk hebben gezien. ‘Het optimaliseren van de voorraad, of de onderwerpen gerelateerd aan voorraad, zoals productintroducties en uitfaseren van voorraad, zijn onderwerpen die je moet bespreken met meerdere afdelingen, omdat het effect kan hebben op je hele keten. Maar het is lastig dat te bespreken met bijvoorbeeld nieuwe collega’s die je nog nooit persoonlijk hebt ontmoet.’

Trendinterview: ‘Menselijke kant essentieel in supply chain’

Het hele trendinterview met Jan Kraaijeveld van Slimstock lezen? Vul hieronder je gegevens in en ontvang het volledige interview ‘Menselijke kant essentieel in supply chain’ in je mailbox.

Deze trend werd gepitcht tijdens het SCM Trend Diner 2022 op 1 september.

Alle trendvisies van Supply Chain Magazine vind je hier.