Jaarcijfer PMI 2018 vestigt record – met dank aan de brexit

industrie

De Nevi Purchasing Managers Index (PMI) heeft het hoogste jaarcijfer behaald sinds de start van het onderzoek, negentien jaar geleden. In december kwam de PMI uit op 57.2, het hoogste cijfer in drie maanden. Het gemiddelde PMI-cijfer voor 2018 eindigde daarmee op 59.7. Het vorige record van 59.2 voor 2017 ging zo aan diggelen. De stijging van de PMI zou alles te maken hebben met de naderende brexit.

De PMI-stijging in december was met name het gevolg van grotere toenames van de productieomvang, het aantal nieuwe orders en de werkgelegenheid. Al deze indexen toonden de grootste stijging sinds september. De voorraad ingekochte materialen liet zelfs de grootste groei in zeven maanden zien. Het grotere aantal ontvangen nieuwe orders droeg bij aan de eerste toename van de achterstanden sinds september. Ook grondstoftekorten waren een oorzaak van de toenemende hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk. De levertijden waren opnieuw fors langer.

Indekken tegen de brexit

Volgens prof. dr. Arjan van Weele, hoogleraar Inkoopmanagement aan de TU Eindhoven en verbonden aan Nevi, liet december onverwacht een lichte opleving zien van de Nederlandse industrie. De PMI steeg van 56.1 in november naar 57.2. De toename werd volgens hem veroorzaakt door een hogere binnenlandse order-intake en een aanhoudende exportvraag, vooral uit Groot-Brittannië. Met name in de sector voor consumentengoederen was een sterke groei waarneembaar. Een en ander resulteerde in een PMI die uitkwam op een gemiddelde van 59.7 voor heel 2018; een nog niet eerder vertoond resultaat.

Dat ondernemers momenteel veel meer orders uit Groot-Brittannië noteren, is volgens Van Weele toe te schrijven aan het feit dat bedrijven zich volop indekken tegen de gevolgen van de brexit. ‘Je kunt verwachten dat inkopers die bezig zijn zich voor te bereiden op de brexit extra inkopen, maar ook zoeken naar alternatieven, mocht het straks lastig zijn om bijvoorbeeld andere onderdelen uit het Verenigd Koninkrijk te betrekken’, aldus Van Weele in het FD. Overigens is vooralsnog niet duidelijk in welke mate de brexit de handelsstromen met Groot-Brittannië zal verstoren.

Vooruitzichten onverminderd goed

De PMI-vooruitzichten blijven volgens Van Weele ook onverminderd goed. De pijplijn voor 2019 is goed gevuld, de loonstijging blijft beperkt en vacatures worden – weliswaar met moeite – nog opgevuld. Grote zorg is wel de toelevering van grondstoffen, componenten en materialen. In december liepen de levertijden opnieuw op. Het jaargemiddelde van de levertijdindex kwam op 32.0, wat ook niet eerder vertoond is. Overigens doet de Nederlandse industrie het in zijn algemeenheid internationaal gezien ook beter dan de ons omringende landen: zo scoorde Groot-Brittannië een PMI van 53.1, China 50.2 en de Verenigde Staten 55.3.