Investeren in duurzaamheid bespaart Unilever geld

Unilever

Unilever heeft sinds 2008 1,5 miljard dollar aan kosten bespaard door duurzaam in te kopen. Dat blijkt uit de ‘Full Year 2020 Results & Strategic Refresh’ van de Brits-Nederlandse multinational. Unilever-topman Alan Jope zegt in het verslag een patroon waar te nemen: investeringen in duurzaamheid resulteren heel vaak in besparingen op lange termijn.

De doelstellingen van Unilever voor het gebruik van duurzame elektriciteit in haar activiteiten zijn bijvoorbeeld een jaar eerder behaald dan gepland. De besparingen als gevolg van de daaruit voortvloeiende inkoopcontracten voor groene stroom zijn enorm, aldus Jope. Ook een grotere gewasopbrengst door meer duurzame landbouw levert volgens hem vergelijkbare kostenvoordelen op.

Daarnaast is de verwachting dat naarmate wereldwijd meer recyclingsystemen worden geïmplementeerd, de kosten van gerecycled plastic zullen dalen tot onder de prijs van nieuw plastic. Volgens Jope zal Unilevers overstap naar gerecycled plastic na verloop van tijd ook hier kostenvoordelen opleveren. De huidige premies voor dit plastic liggen tussen 1 en 10 procent.

‘Unilever beziet duurzaamheid als een voordeel dat soms gepaard gaat met initiële kostenpremies waar we ons doorheen moeten werken’, aldus Jope. De uiteindelijke kostenvoordelen kunnen volgens de CEO echter groot genoeg zijn om bedrijven ertoe aan te zetten zich in te spannen voor meer duurzaamheid.

Milieurisico’s supply chains

Het CDP becijferde dat supply chains de komende vijf jaar voor 120 miljard dollar aan milieurisico’s lopen. Dat potentiële risico heeft bedrijven ertoe aangezet meer controle over en inzicht in hun toeleveringsstromen te krijgen door te zorgen voor een milieuvriendelijker bedrijfsvoering en aan te dringen op meer transparantie en maatregelen bij leveranciers.

Unilever maakte vorig jaar bekend 1 miljard euro vrij te maken voor haar programma Clean Future.  Het concern houdt bijvoorbeeld emissies van leveranciers bij en heeft die gekoppeld aan de facturering. Ook wil het concern het gebruik van nieuw plastic terugdringen en de inzameling en recycling ervan vergroten. Daarnaast wil Unilever in 2023 de supply chain ontbossingsvrij hebben; in 2039 moet ook de netto CO2-uitstoot van haar producten tot nul gereduceerd zijn.

Bron: Supply Chain Dive