Innovatiekracht in de industrie scoort amper een voldoende

innovatiekracht

Bedrijven in de industrie geven hun organisatie nog geen zes voor innovatiekracht. Dat blijkt uit de Nationale Benchmark Data Innovatie 2020 van IT services provider Valid. Ook beschikt maar 40 procent van de bedrijven op dit moment over voldoende databronnen voor zogeheten multidimensionele analyses. Slechts 26 procent van de respondenten zegt over de juiste data voor predictive analytics te beschikken. Het goede nieuws: bijna driekwart van de bedrijven heeft een strategie ontwikkeld voor data-gestuurde operaties.

De Nationale Benchmark Data Innovatie 2020 belicht de voortgang en plannen van bedrijven in de Nederlandse industriële waardeketen bij hun transitie naar een data-gedreven organisatie. De benchmark is uitgevoerd van december 2019 tot maart 2020. Het merendeel van de ruim tachtig respondenten is (mede)verantwoordelijk voor data-innovatie bij hun bedrijf.

‘Bij Valid zijn we ervan overtuigd dat de industrie sterk gebaat is bij innovatie met data – om de eigen prestaties te verbeteren en voor verdere vernieuwing en integratie van de waardeketen. De resultaten uit het onderzoek laten zien hoe de sector ervoor staat. De industrie heeft nog een weg te gaan, maar er heerst duidelijk een gevoel van urgentie’, meldt Valid-directeur Frank Maes.

Verhogen productiviteit

Het grootste deel van de respondenten geeft het verhogen van de productiviteit topprioriteit. Daarnaast staan het verlagen van de operationele kosten en tegelijkertijd het verbeteren van de klanttevredenheid hoog op de agenda van de directie. Meer, slimmer en beter gebruik maken van data moet uitkomst bieden. Daarom richt men zich de komende jaren met name op data governance en de kwaliteit van data. Predictive analytics en artificial intelligence worden logischerwijs als kansrijke trends gezien.

Maes: ‘Belangrijke uitdaging hierbij is dat nog maar 40 procent van de bedrijven op dit moment beschikt over voldoende databronnen voor zogeheten multidimensionele analyses. 87 procent geeft aan dat het de integratie van applicaties en datasystemen onvoldoende op orde heeft. Met als resultaat dat op dit moment maar 26 procent over de juiste data voor predictive analytics kan beschikken.’

Hoewel 70 procent van de operationele processen inmiddels digitaal wordt ondersteund, geldt dat slechts voor 36 procent van de besluitvormende processen. Daarnaast heeft circa de helft van de bedrijven de supply chain digitaal geïntegreerd met die van ketenpartners. Bijna een derde van de bedrijven heeft nog helemaal geen koppelingen met partners. ‘In dit licht is het begrijpelijk dat de bedrijven zichzelf een magere voldoende geven voor de innovatiekracht van hun organisatie’, meent Maes.

Optimaliseren productie en leveringsproces

Het verbeteren van zowel productiviteit als efficiency heeft grote prioriteit bij de bedrijven. Vandaar dat het optimaliseren van productie en leveringsproces als belangrijkste doelstelling uit het onderzoek naar voren komt. Bedrijven die meer data-gedreven willen werken, willen ook hun beslissingen onderbouwen met harde feiten en de uitkomst van processen beter voorspelbaar maken. Bijna driekwart van de bedrijven heeft hiervoor een strategie ontwikkeld. Maes: ‘Deze is echter vooral gebaseerd op de prioriteiten van de huidige business, niet zozeer op het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen.’

De respondenten verwachten ook dat bijna alle afdelingen – en dan met name productie – gaan profiteren van meer data-gedreven werken. ‘Er is in eerste instantie behoefte aan dashboards met real-time informatie over de performance, waarbij tegelijkertijd geldt dat de kwaliteit van de data bij bijna de helft nog onder de maat is. De grootste uitdagingen bij het realiseren van de doelstellingen zijn echter het creëren van een meer data-gedreven bedrijfscultuur en een geïntegreerde omgeving voor data-collectie en -analyse’, aldus Maes.