Innovatie domineert inkooptrends 2017

Innovatie is het toverwoord voor de inkooptrends van 2017. Enerzijds gaat het daarbij om het vanuit de inkoopfunctie stimuleren van vernieuwing, anderzijds om het betrekken van leveranciers bij de zoektocht daarnaar. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van Supply Value naar de trends en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van inkoop voor het komende jaar.

De inkooptrends voor 2017 zijn door Supply Value vastgesteld aan de hand van een enquête die werd ingevuld door een groot aantal inkoopmanagers uit meer dan twintig landen. In deze enquête werd voor 29 inkoopthema’s getoetst hoeveel focus inkoopprofessionals er in 2016 op legden en welke focus ze er in 2017 aan verwachten te geven.

In het onderzoek heeft de specialist voor inkoop- en supply chain-advies zich met name gericht op de inkoopthema’s die in 2017 de grootste ontwikkeling doormaken: de trends. Dit zijn de inkoopthema’s waarbij de toename tussen de geplande focus in 2017 ten opzichte van de huidige focus het grootst is en de aandacht in 2017 dus naar verwachting substantieel zal toenemen.

Trend 1: stimuleren van innovatie

De belangrijkste trend voor 2017 is het vanuit de inkoopfunctie stimuleren van innovatie. De druk op bedrijven is in de laatste jaren enorm toegenomen. Product life cycles worden steeds korter, klanten worden steeds kritischer, internationale concurrentie en de daarbij horende prijsdruk nemen steeds verder toe.

Voor bedrijven betekent dit dat ze met nieuwe manieren van werken, nieuwe producten en nieuwe diensten moeten komen om te kunnen overleven. Inkoop speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van deze innovatie. Het zoeken naar innovatie is een belangrijk aspect van Value Procurement waarin wordt ingekocht op basis van maximale waarde voor het bedrijf.

Trend 2: bundelen van inkoop met partners

De tweede trend dit jaar is het bundelen van inkoop met partners. Bedrijven doen dit vaak om schaalvoordelen te behalen. Hierdoor dalen de transactiekosten en neemt de onderhandelingskracht toe. Gevolg is dat betere prijzen en voorwaarden kunnen worden afgesproken. Door inkoopkennis te bundelen, zal ook de professionaliteit van de inkoopfunctie toenemen.

Trend 3: betrekken van leveranciers bij het zoeken naar innovatie

De derde trend is net als de eerste gericht op innovatie. De eerste trend laat vooral zien hoe de inkoopfunctie in het algemeen innovatie kan stimuleren, bij trend 3 wordt hierbij ook de externe expertise van leveranciers gezocht. Het betrekken van leveranciers in de zoektocht naar innovatie kan op meerdere manieren gedaan worden.

Zo kunnen leveranciers verschillende prototypen van een product ontwerpen of vroegtijdig in een ontwikkelproces worden betrokken. Ook kunnen er innovatieve partnerships worden aangegaan. Via een marktconsultatie kan hen om input gevraagd worden. Belangrijk is volgens Supply Value dat organisaties openstaan voor kennisdeling en samenwerkingen gericht op innovatie.

Het volledige rapport is te downloaden op de website van Supply Value.