Inkopers ontevreden over status inkoopdigitalisering

Uit het eerste grootschalige nationale onderzoek naar de status van inkoopdigitalisering blijkt dat maar liefst 82 procent van de onder-vraagde inkoopfunctionarissen ontevreden is over gedigitaliseerde inkoopprocessen binnen de organisatie. Het proces van inkopen naar betalen blijkt redelijk geautomatiseerd te zijn, maar gedigita-liseerde aanbestedingsprocessen, digitaal beheer van leveranciers en realtime inkoopanalyses zijn nog heel ver weg. Dat blijkt uit onderzoek van Conclusr Research.

De ontevredenheid over het gebrek aan digitaal gereedschap gaat gepaard met het veranderende takenpakket van inkoopmanagers. Uit het onderzoek blijkt dat de rol van inkoper verschuift van kostenbespaarder pur sang naar een strategische gesprekspartner van marketeers en salescollega’s. 73 procent van de respondenten bevestigt deze transitie. Mede onder druk van de directie hecht inkoopmanagement daarom steeds meer waarde aan het genereren van actuele en inzichtelijke managementrapportages rondom kwaliteit van ingekochte producten en diensten of voorspellende analyses over toekomstige (aan)bestedingen. De ondervraagde inkoopmanagers geven echter aan dat zij op dit moment onvoldoende in staat zijn om in deze behoefte te voorzien.

Kostenbesparingen

Het kleine aantal inkopers dat wél tevreden is over de mate van automatisering, geeft aan dat gedigitaliseerde inkoopprocessen minimaal 7,5 procent kostenbesparingen oplevert op inkoopkosten. ‘Kostenreductie krijgt een andere invulling. De tijden dat inkopers alleen werden afgerekend op het bedingen van de laagste inkoopprijzen, lijken definitief voorbij. Om een gedegen gesprekspartner voor de business te zijn, is er behoefte aan meer digitale oplossingen. Tegelijkertijd zegt de inkoopmanager dat de noodzaak hiervoor nog niet hoog genoeg op de agenda van algemeen en IT-management staat. Het lijkt erop dat de afdeling Inkoop achter in de rij staat bij de digitale transformatie van organisaties’, concludeert Marcel Doppenberg, countrymanager Benelux en UK van inkoopsoftwarebedrijf SynerTrade.

Smartphone

Conclusr Research voerde het onderzoek eind 2016 uit onder 206 inkoopmanagers van Nederlandse organisaties met een minimale jaaromzet van 25 miljoen euro. Opvallend was ook dat slechts één op de vijf inkopers vanaf de smartphone toegang heeft tot alle inkoopprocessen. Ton Ketelaars, algemeen directeur van onderzoeksbureau Conclusr: ‘De massale ontevredenheid over de status van digitalisering van inkoopprocessen heeft ons verrast. Zeker omdat digitale transformatie een hot item is vandaag de dag. Het merendeel van de respondenten geeft eveneens aan dat ze maar moeilijk hun weg weten te vinden in het ondoorzichtige leverancierslandschap. Dus dit is ook een oproep aan technologieleveranciers en dienstverleners om organisaties daarbij te helpen.’