Inkooptrends 2016

Wat zijn de trends en belangrijkste ontwikkelingen op gebied van inkoop voor 2016? Voor het vierde jaar op rij deed Supply Value onderzoek om inkoopmanagers ondersteuning te bieden bij het stellen van de belangrijkste prioriteiten en bij het bepalen van de juiste focus voor 2016.

In dit onderzoek is voor 35 inkooptopics getoetst in hoeverre inkoopprofessionals verwachten dat ze komend jaar belangrijk worden voor hun organisatie. De top 3 inkooptrends voor 2016 zijn: Een betere alignment met business (strategie), meer behoefte aan flexibiliteit en meer focus op Total Cost of Ownership.

Trend 1: Business Alignment

De toptrend voor 2016 is “betere alignment met de business (strategie)”. Met een flinke stijging kwam de trend van plek 11 in 2015 (3,71) dit jaar binnen op plek 1 (4,06).

Inkoop is in veel organisaties nog altijd een ondersteunende en afdeling. Om waarde toe te voegen aan de bedrijfsvoering moet inkoop een meer proactieve rol krijgen. Een betere alignment met de business en de strategie van de organisatie is hiervoor een vereiste.

Trend 2: Flexibiliteit

De inkooptrend “meer focus op flexibiliteit” (nr. 3 in 2015) wordt ook dit jaar gezien als één van de belangrijkste behoeftes op het gebied van inkoop. Dit jaar is deze trend een plek gestegen naar plaats 2.

Inkoopafdelingen hebben te maken met interne en externe onzekerheden. De inkoopfunctie moet voldoende beslisbevoegdheid en bewegingsvrijheid hebben om met deze onzekerheden om te kunnen gaan.

Trend 3: Total Cost of Ownership

De inkooptrends “meer focus op Total Cost of Ownership” is dit jaar op komen zetten vanaf plaats 8 in 2015 en stoot daarmee “meer focus op kostenbesparing” (dit jaar op plek 8) uit de top drie.

Inkoopprofessionals realiseren zich steeds beter dat kosten over de totale levensduur van een product gerekend moeten worden, in plaats van dat men kijkt naar (de reductie van) de aanschafwaarde van een product. Hoe langer een product meegaat en hoe minder onderhoudskosten aan een product verbonden zijn: des te lager de total cost of ownership zal uitvallen.

Aanbevelingen

Gebaseerd op de trends van 2016 heeft Supply Value op basis van haar expertise 3 aanbevelingen geformuleerd.

1. Richt proactief categoriemanagement in met de business als eigenaar van categorieën.

Hoewel de inkoopfunctie een faciliterende rol heeft kan hij weldegelijk waarde toevoegen. Om dit naar beste mogelijkheid te doen moet inkoop op proactieve wijze aangesloten zijn bij de interne klant.

Door in samenspraak met de interne klant voor meerdere jaren vooruit categorieplannen op te stellen kan de inkoopfunctie zich focussen op het toevoegen van waarde, het nastreven van innovatie en het optimaliseren van de waardeketen. De interne klant heeft de leiding bij de invulling van de behoefte, maar de inkoopfunctie behoudt proactief de controle over de planning.

2. Wees transparant naar leveranciers

De inkoopfunctie staat tussen de interne vraag en het aanbod van de markt in. Om aan de onzekerheid van beide partijen te kunnen voldoen heeft de inkoopfunctie flexibiliteit nodig. Transparantie naar leveranciers voelt voor veel organisaties als het weggeven van hun positie, maar zorgt voor minder onvoorspelbaarheid en dus minder behoefte aan flexibiliteit.

De inkoopfunctie heeft flexibiliteit nodig om innovaties uit de markt door te kunnen voeren. Eén van de nieuwe businessmodellen die op korte termijn belangrijk kan worden is circulair inkopen. Transparantie naar en samenwerking met leveranciers is hierin van essentieel belang.

3. Maak gebruik van Best Value Procurement en Systeemgerichte Contractbeheersing:

Inkopen op de laagste aanschafwaarde levert over het algemeen niet de hoogste kwaliteit op en is daarnaast, zoals Total Cost of Ownership ons leert, vaak niet eens de meest voordelige optie. Uitvragen en gunnen met BVP, contracteren op prestatiebasis en contractbeheersing met SCB stelt organisaties in staat in te kopen op de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

Vraag een kopie van het rapport aan>>