Inkoopmanagersindex voor het eerst in 20 maanden in de plus

inkoopmanagersindex

Voor het eerst in twintig maanden toonde de Nevi Inkoopmanagersindex afgelopen maand een verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie. Dit was het gevolg van een verbetering van de vraag, hogere productievolumes en meer personeelswerving. Volgens Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie bij ABN-Amro, is het ook opvallend dat de industrie in ons land sneller lijkt op te krabbelen dan die in de ons omringende landen.

De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie steeg van 49.7 in maart naar 51.3 in april. Daarmee duidt de index voor het eerst sinds augustus 2022 op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden. De productie, het aantal nieuwe orders en de werkgelegenheid nemen in een hoger tempo toe. Daarnaast groeit ook het optimisme onder ondernemers. Ongeveer de helft van de respondenten verwacht een verdere groei in de komende twaalf maanden. Slechts 6 procent is pessimistisch gestemd. De laatste keer dat de respondenten zo optimistisch waren, was vlak voor de Russische invasie in Oekraïne van eind februari 2022.

Toelevering aan chipindustrie

Swart: ‘Opvallend is dat de Nederlandse industrie sneller lijkt op te veren dan die in omliggende landen. Uit de voorlopige inkoopmanagersindex van S&P Global bleek dat de industriële productie in de eurozone als geheel nog steeds gestaag daalt. Vooral in Duitsland, de belangrijkste exportmarkt voor Nederlandse industriële producten, neemt de bedrijvigheid in de industrie nog snel af.’ Volgens Swart klimt de Nederlandse industrie mogelijk sneller uit het dal doordat ze veel toelevert aan de chipindustrie. Die herstelt eerder en sneller dan sommige andere industrieën, zoals de in Nederland relatief kleine auto-industrie.

Aantrekken van investeringen

In april bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat van alle sectoren de industrie het minst positief is wat betreft de verwachtingen rond investeringen. ‘Per saldo verwacht slechts een half procent van de door het CBS ondervraagde industriële ondernemingen dit jaar meer te investeren dan vorig jaar. Herstel van de economische groei en een daling van de rente op de kapitaalmarkt kunnen de financiering van investeringen vergemakkelijken’, aldus Swart. ABN-Amro verwacht dat de economische groei dit kwartaal langzaam aantrekt en dat de tienjaarsrente verder daalt van circa 2,9 procent nu naar 2,1 procent aan het eind van dit jaar. Volgens Swart zouden de investeringen daardoor in de loop van dit jaar kunnen aantrekken.