Inkoopmanagersindex sluit decennium in mineur af

inkoopmanagersindex

De inkoopmanagersindex sloot 2019 in mineur af: de Nevi PMI daalde van 49.6 in november naar 48.3 in december. Daarmee bereikte de index – een belangrijke graadmeter voor de economie – de laagste waarde in ruim zes jaar. Erger: er was ook sprake van de grootste productiedaling in ruim tien jaar tijd. De lagere score kwam vooral voor rekening van de sub-sectoren halffabricaten en investeringsgoederen. Het goede nieuws is dat producenten van consumptiegoederen het juist beter gingen doen.

De index van december liet met 48.3 de laagste waarde zien sinds april 2013. Opmerkelijk is dat de daling van de PMI werd veroorzaakt door de subsectoren halffabricaten en investeringsgoederen, terwijl de subsector consumptiegoederen juist een verbetering toonde. De daling van de productie was sinds 2009 niet zo groot. De teruggang in het aantal nieuwe orders was de meest forse in zeven jaar tijd. De inkoopactiviteiten lieten een afname zien die sinds 2013 niet meer was voorgekomen. Ook de voorraad ingekochte materialen daalde. En voor het eerst in bijna vijf jaar liep de werkgelegenheid terug.

Geen ‘alarmfase rood’

Toch zijn de resultaten volgens prof. Bart Vos, Scientific Director Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en verbonden aan Maastricht University, geen reden voor ‘alarmfase rood’. De werkgelegenheidsdeelindex kwam weliswaar voor het eerst sinds bijna vijf jaar net onder de 50.0 uit, maar het banenverlies is volgens hem nog steeds gering te noemen. Natuurlijk speelt de zwakkere vraag een rol, maar er zijn volgens hem ook aanwijzingen dat producenten moeite hebben om geschikte kandidaten voor specifieke vacatures te vinden.

Duitsland scoort nog slechter

Volgens Vos is Nederland ook zeker niet de slechtst presterende economie in Europa. ‘De gemiddelde PMI in de Eurozone daalde van 46.6 in november naar 45.9 in december. De Duitse economie scoorde, na een lichte opleving in november, met 43.4 nog slechter.’ Nederlandse respondenten noemen de zwakke vraag uit met name Duitsland ook als verklaring voor de verdere daling in de nieuwe exportorders-deelindex. De laatste Duitse PMI-cijfers geven volgens Vos ook geen aanleiding om te verwachten dat deze situatie snel zal verbeteren.

Het vorige decennium had voor de inkoopmanagersindex dus zeker positiever kunnen eindigen. Nederlandse producenten blijven echter gematigd positief over hun productievolume voor het komende jaar. ‘Er is vooralsnog dus geen aanleiding tot doemdenken’, aldus Bart Vos.