Initiatiefnota: boeterente voor laatbetalers kleine leveranciers

Grote bedrijven die hun kleine leveranciers voortdurend te laat betalen, worden straks flink aangepakt, als het aan het CDA en werkgeversclub ONL voor Ondernemers ligt. In een initiatiefnota stellen beide partijen dat bedrijven die de wettelijke betaaltermijn van zestig dagen overschrijden, een rente van 8,15 procent moeten ophoesten. Dat meldt het FD van 5 maart 2015.

 

Het is een veelgehoorde klacht onder mkb’ers: als toeleveranciers moeten ze vaak veel langer dan toegestaan wachten tot hun rekeningen worden betaald. Bouwbedrijf BAM bijvoorbeeld hanteert een betalingstermijn van ‘gemiddeld zestig dagen’. En Hema haalde vorig jaar het nieuws toen het zijn betalingstermijn wilde oprekken naar honderdtwintig dagen.

CDA en ONL zijn van mening dat de huidige wetgeving uit 2013 al te gemakkelijk te omzeilen zou zijn. Bedrijven maken namelijk op grote schaal misbruik van de uitzonderingsclausules van de wet. Zo kunnen ze gemakkelijk met hun toeleveranciers afspreken dat de betalingstermijn langer is dan de wettelijke dertig dagen, met een uitloop naar zestig dagen.

Met het ontstane ‘leverancierskrediet’ kunnen afnemers hun geld langer op de bank laten staan en rente trekken. De kleine toeleveranciers financieren zo de late betaling van hun klanten. Protesteren durven ze niet, uit angst dat de klant naar de concurrent stapt. Wel komt hun eigen liquiditeitspositie hierdoor onder druk te staan.

De initiatiefnota, die tot een wet moet leiden, dwingt de bedrijven de wettelijke handelsrente van 8,15 procent te betalen als ze de betalingstermijn van zestig dagen overschrijden. Het rentevoordeel voor bedrijven om laat te betalen, verdwijnt zo volledig, aangezien de rente op betaalrekeningen heel laag ligt.

De wet geldt straks alleen voor afnemers met een jaaromzet groter dan veertig miljoen euro en met meer dan 249 werknemers die producten of diensten afnemen van mkb’ers. Bedrijven die daarna nog steeds de betalingstermijn overschrijden, overtreden de wet. Een wezenlijk verschil met de huidige regels, omdat er in dat geval sprake is van onbehoorlijk bestuur.