ING: ‘Regierol kan groothandels redden’

Door een regierol in de sector op te eisen, kunnen groothandels relevant blijven. Dat meldt het Economisch Bureau van ING in een nieuw rapport.

Volgens de onderzoekers van ING is de groothandel weliswaar nog altijd een belangrijke schakel in de keten, maar hij is niet langer onmisbaar. Door de toegenomen digitalisering worden vraagtekens geplaatst bij zijn bestaansrecht. Ontwikkelingen als de toename van e-commerce, de afnemende groei van de internationale handel én het krimpende Europese afzetgebied dwingen de groothandels ertoe maatregelen te nemen.

E-commerce

De opmars van e-commerce is niet te stuiten. De omzet van webwinkels in Nederland groeide het afgelopen jaar met zo’n 20 procent. Grote webwinkels trekken de macht in de keten naar zich toe. In veel gevallen gaan zij groothandels-taken zelf uitvoeren. En de consument shopt bovendien steeds internationaler. Aan groothandels dan ook de taak hun plaats opnieuw te verwerven.

Een bijkomend probleem is dat het Europese afzetgebied minder snel groeit. De Nederlandse groothandel importeert veel uit de rest van de wereld en zet deze goederen vervolgens in Nederland en andere West-Europese landen af. De vraag in dit gebied groeit alleen niet meer zo snel. Belangrijkste redenen hiervoor zijn het afnemen van de bevolkingsgroei en de energietransitie.

Ketenregisseur

Volgens de onderzoekers van ING zou de groothandel de rol van ketenregisseur op zich moeten nemen. In die hoedanigheid kan hij zich richten op bijvoorbeeld productontwerp, assortiments- en voorraadbeheer. De leverancier kan zich in dat geval concentreren op de productie, en de afnemer op de verkoop. Voor veel groothandels komt regievoering neer op samenwerking binnen de keten, en specialisatie. Vooral specialisatie biedt kansen, meent ING.