ING: ‘Gouden jaren van logistieke dienstverlening voorbij’

De volumegroei in de transport- en logistieksector houdt aan. Naar verwachting groeit de vraag vanuit opdrachtgevers in 2016 en 2017 met gemiddeld 1,8 procent. Tot zover het goede nieuws, want het groeitempo in de logistieke dienstverlening is de afgelopen jaren juist afgenomen. Dat blijkt uit het vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau.

De transport- en logistieksector profiteert van de opbloeiende Nederlandse economie. Dat is vooral te merken in het wegtransport, waar de aantrekkende bouwproductie en toenemende consumentenbestedingen drijvende krachten zijn. Wel blijft de omzetgroei in een groot deel van de sector achter door lage tarieven, met name in de zee- en binnenvaart. Financiële vooruitgang komt vooral uit een groter volume.

Internationale activiteiten in transport en logistiek ontwikkelen zich minder royaal. De exportgroei komt meer uit diensten en daarnaast is de afnemende groei van de Chinese economie voelbaar. Dat de goederenhandel minder snel groeit is terug te zien in de Rotterdamse haven, waar de containeroverslag terugliep. Dit heeft ook een drukkende werking op de tarieven in de zeevaart, binnenvaart en aanverwante dienstverlening.

Groeispurt logistiek voorbij

Ook structureel wordt de sector afgeremd. Logistieke dienstverleners profiteerden van sterke exportgroei en uitbesteding door verladers, maar dat neemt nu af. Rico Luman, sectoreconoom transport en logistiek: ‘Logistieke dienstverleners groeiden de afgelopen vijftien jaar met gemiddeld jaarlijks 3 procent twee keer zo snel als gemiddeld, maar door de minder snel groeiende handel en minder uitbesteding is dat nu voorbij.’

De afgenomen groei van de logistieke dienstverlening betekent overigens niet dat hier geen kansen meer liggen voor individuele bedrijven. Integendeel: logistiek is zelfs een cruciaal onderdeel van online retailers. Logistieke dienstverleners zullen daarom moeten investeren in grotere geautomatiseerde warehouses, ICT en analysekwaliteit om in de digitale wereld het verschil te kunnen blijven maken, aldus ING.