ING: 3,5 procent groei voor transport- en logistieksector in 2018

goederenvervoer

De Nederlandse transport- en logistieksector zal in 2018 met gemiddeld 3,5 procent groeien. De omzet neemt naar verwachting met 5 procent toe. Dat voorspelt het ING Economisch Bureau. ING waarschuwt wel voor een kostenstijging die sneller gaat dan de stijging van de tarieven. Bedrijven zullen daarom efficiënter en productiever moeten worden om ten volle van de groei te kunnen profiteren. Ook het aantrekken van personeel zal komend jaar een uitdaging zijn.

De sector heeft de wind momenteel mee. Na een sterk 2017 – met een volumegroei van 3,5 procent – is het ondernemersvertrouwen groot. De vooruitzichten voor 2018 zijn gunstig. ‘Over de hele linie zien we groei. In het binnenland zorgen vooral de bouw, de detailhandel en de horeca voor extra vervoersvraag. Internationaal profiteren logistiek dienstverleners via opdrachtgevers in de industrie en de groothandel van de opbloeiende Europese economie’, meldt Rico Luman van het ING Economisch Bureau.

Bedrijven in de scheepvaart, wegtransporteurs en logistiek dienstverleners zien de vraag naar dienstverlening komend jaar het meest toenemen, is de verwachting. Het vervoer door de lucht wordt na een groeispurt in 2017 geremd door groeigrenzen, terwijl de groei van het pakketvervoer de krimp van de postmarkt vermoedelijk voor de eerste maal gaat overtreffen.

Kosten stijgen harder dan tarieven

Door de grotere vraag zal in 2018 ook de omzet naar verwachting met 5 procent stijgen. De kosten zullen komend jaar door hogere lonen en duurdere brandstof echter ook met 2 tot 5 procent toenemen. Doordat volledig doorberekenen lastig blijft, is kostenbeheersing en productiviteitsverbetering per medewerker belangrijk om financieel ook van de drukte te kunnen profiteren, aldus ING.

Ook voor de scheepvaart zijn er tekenen van verbetering, al blijft de sector last houden van overcapaciteit en tariefdruk. De combinatie van stevige ladinggroei en een beperkt aantal nieuwe schepen in de vaart zullen volgens ING in 2018 een positief effect op de markt hebben. Ondanks de verbetering blijft de omzet nog flink achter bij het niveau van vóór de crisis, in 2008. In de binnenvaart ligt het niveau nog circa 10 procent lager, in de scheepvaart is dit nog bijna 20 procent.

Personeelstekort

Een tekort aan personeel bedreigt bij transporteurs en logistiek dienstverleners steeds vaker de groei. De vraag naar chauffeurs neemt toe, terwijl ook meer oudere chauffeurs uitstromen en de belangstelling onder jongeren afneemt. Dit zorgt ervoor dat de schaarste aan chauffeurs in 2018 meer voelbaar zal zijn dan in 2008, toen er eveneens sprake was van een groot tekort. De helft van de bedrijven in het goederenvervoer kampt momenteel al met een tekort aan chauffeurs en logistiek medewerkers.