Inflatie laat Nederlandse bedrijven vaker lokaal opereren

inflatie

Vanwege inflatie is 64 procent van de Nederlandse bedrijven overgestapt op meer lokale bedrijfsactiviteiten – of is van plan dit te doen – om de onzekerheden in de supply chain het hoofd te bieden. Dat blijkt uit onderzoek van softwareleverancier Ivalua onder 850 inkoopmanagers. Het onderzoek laat ook zien dat 90 procent van de supply chains van bedrijven wereldwijd in de afgelopen twaalf maanden door inflatie ontregeld was. In Nederland bedroeg dit percentage 86 procent.

De hogere inflatie en stijgende kosten belemmeren bedrijven in hun inspanningen om de duurzaamheid van de supply chains (64%) en de arbeidsnormen (63%) te verbeteren. In Nederland liggen die percentages lager: hier gaf 56 procent van de bedrijven aan belemmerd te worden bij de verduurzaming en 46 procent ondervond hinder bij het verbeteren van de arbeidsnormen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven eerder kiezen voor kostenbesparingen dan voor duurzaamheid. Zo is meer dan de helft van de bedrijven (57%) vanwege de stijgende kosten gaan werken met goedkopere in plaats van groenere leveranciers. In Nederland ligt dit percentage met 44 procent weliswaar wat lager, maar het is relatief gezien nog steeds behoorlijk hoog.

Bedrijven gaan voor onshore en kostenbesparingen

Bedrijven blijken te ‘onshoren’ om de onzekerheid te beperken. Wereldwijd is meer dan een derde (35%) van de bedrijven om die reden in de afgelopen twaalf maanden overgestapt op meer lokale activiteiten in hun supply chain. Nog eens 42 procent is van plan dit te gaan doen. In Nederland liggen deze percentages op respectievelijk 30 en 34 procent.

Verder hebben bedrijven wereldwijd op de hoge inflatie gereageerd door zich meer te richten op kostenbesparingen (50%), operationele efficiëntie (40%) en door kosten zwaarder mee te laten wegen bij de selectie van leveranciers (26%).

Van de Nederlandse inkoopmanagers geeft 44 procent aan dat ze kosten nu meer mee laten wegen bij de selectie van leveranciers. Dat is dus een aanzienlijk hoger percentage dan in andere landen. Slechts 16 procent van de bedrijven in ons land heeft echter de R&D-investeringen verlaagd, wat minder is dan het wereldwijde gemiddelde van 22 procent.

Inflatie nadelig voor ESG

‘De inflatie is nadelig voor de vooruitgang van Environmental, Social & Governance (ESG). Bedrijven besparen op hun kosten om de storm van de inflatie te doorstaan, maar de bescherming van het milieu en de bestrijding van moderne slavernij zijn op de achtergrond geraakt. Hierdoor lopen ze het risico hun net zero-doelstellingen niet te halen, zich schuldig te maken aan greenwashing en niet te voldoen aan de ESG-regelgeving’, zegt Ivalua-expert Alex Saric.

‘Veel bedrijven zijn ook bezig met het onshoren van supply chain-activiteiten om geopolitieke risico’s te beperken. Maar wie voor lokale leveranciers kiest, moet enige verscheidenheid van risicoprofielen van supply chains behouden om ook de impact van lokale verstoringen te beperken.’

Stijgende kosten

De afgelopen twaalf maanden zijn bedrijven ontregeld door de stijgende kosten van energie en brandstof (86%) en van grondstoffen (84%). De oorlog in Oekraïne verstoort Europese bedrijven nog steeds, vooral in Frankrijk (83%), Italië (82%) en Duitsland (79%). 49 procent van de inkoopmanagers is het erover eens dat hun bedrijf slecht is toegerust om te reageren op en om te gaan met onzekerheid. Dit percentage ligt in Nederland met 28 procent onder het gemiddelde.

Meer dan twee derde van de inkoopmanagers wereldwijd verlangt meer verantwoordelijkheid bij het beheersen van deze onzekerheid, maar slechts 37 procent voelt zich daartoe ook voldoende in staat gesteld door het bedrijf. In Nederland voelt 46 procent van de inkoopmanagers zich gesterkt, een percentage dat dus boven het wereldwijde gemiddelde ligt.

Inkoop in een positie om ontregeling te beperken

‘Inkoop heeft de kracht bedrijven te helpen de gevolgen van de inflatie te beperken. Met behulp van technologie kunnen inkoopteams de zichtbaarheid van de supply chain en de samenwerking verbeteren en zo mogelijkheden vinden om samen met leveranciers te werken aan kostenbesparingen op de lange termijn’, concludeert Saric.

‘Vroegtijdige betalingen of bulkaankopen kunnen bijvoorbeeld helpen de gevolgen van inflatie te beperken, door kortingen voor de inkoper te bedingen en tegelijkertijd de risico’s voor de leverancier te beperken. Dit zal bedrijven helpen goede relaties met leveranciers te onderhouden, zodat ze kunnen blijven samenwerken aan ESG-initiatieven.’