Inflatie heeft gunstig effect op omzet groothandel, maar dat is slechts tijdelijk

greenwashing

De omzet van de groothandel was in het eerste kwartaal van 2022 21,8 procent hoger dan een jaar eerder, zo meldt het CBS. Naast een toename van de vraag wordt de omzetgroei veroorzaakt door de hogere prijzen van producten. Toch is de omzetgroei maar één kant van het verhaal. Want veel ondernemers kampen met hogere kosten door de opgelopen prijzen van grondstoffen, energie en halffabricaten. Zo lag de inflatie in Nederland in mei op 8,8 procent.

De stijging van de inkoopkosten leidt tot grote onzekerheid bij ondernemers over de marges die ze kunnen verwachten. Daarin is sprake van grote verschillen. Waar sommige bedrijven de hogere inkoopkosten goed kunnen doorberekenen aan hun klanten, is dat voor andere bedrijven een stuk moeilijker. Dat heeft te maken met de positie in de keten, de macht van de groothandel in die keten en de aard van het product.

Afgezien van inflatie hebben groothandels ook te maken met verstoringen in de internationale supply chains. Naar verwachting blijven deze verstoringen de sector in het tweede halfjaar van 2022 parten spelen. Dat zal gaan leiden tot een aanhoudende inflatiedruk.

Voorraadprobleem

En dan is er nog het voorraadprobleem. Het is namelijk onduidelijk hoe het uitgavenpatroon van consumenten door de stijgende prijzen zich zal gaan ontwikkelen. Voor retailers is het belangrijk om op de onzekere vooruitzichten in te spelen door minder voorraden in te kopen. En dat voelt de groothandel.

Omdat de groothandel in directe verbinding staat met de retail, is het voorraadprobleem hier eerder voelbaar. Waar groothandels in december nog volop hebben ingezet op het aanleggen van voorraden, moet men nu gaan anticiperen op een onzekere vraagontwikkeling.

Koopt men te veel in dan blijft men met voorraad zitten. Koopt men te weinig in dan brengt dat het risico met zich mee dat er later bijgekocht moet worden. Daarbij is de kans aanwezig dat de prijzen door de inflatie inmiddels zijn gestegen, wat weer negatief is voor de marge. Toch zal het beheersen van het eerste risico voor veel ondernemers boven het tweede gaan.

Denken in scenario’s

Voor veel groothandels lijkt de inflatie in eerste instantie een gunstig effect te hebben, vanwege de hogere omzet. Maar op de lange termijn zal de onzekerheid gaan overheersen, omdat de kosten doorberekend worden. Ook is het onduidelijk of de oplopende inflatie niet tot een teruglopende vraag zal leiden. Door in scenario’s te denken en zich daarop voor te bereiden, kunnen ondernemers grip houden en zorgen voor een optimale aansturing van de supply chain.

Dirk Mulder, Sector Banker Trade & Retail bij ING