Industrie verhoogt afzetprijzen in recordtempo

afzetprijzen

De stijging van de verkoopprijzen breekt records. Met de voortdurende problemen in de supply chain zien ondernemers zich gedwongen de afzetprijzen te verhogen om rode cijfers te voorkomen. Ook in november gingen de prijzen weer omhoog, voor de tweede maand op rij in recordtempo. En daarmee zijn we er nog niet, verwacht Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie bij ABN-Amro.

De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie daalde van 62.5 in oktober naar 60.7 in november. Dat wijst op een iets tragere groei. Zowel de productie als de nieuwe orders namen in een lager tempo toe. ‘Dit komt niet als een verrassing, gezien de tragere groei van de productie in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Bovendien ligt de Nederlandse industriële productie na de snelle groei sinds eind vorig jaar op een recordniveau. Veel ondernemers worstelen met tekorten aan materialen, personeel en machines’, aldus Swart.

Sterke toename van voorraden

Afgezien van deze tekorten vraagt ook de liquiditeit veel aandacht van ondernemers. Door lockdowns in havens en fabrieken in Azië lopen levertijden nog altijd op. En ondanks vaccinaties verspreiden nieuwe varianten van het coronavirus – waaronder nu ook de omikron-variant – zich in hoog tempo. Dat leidt vermoedelijk weer tot verdere ontregeling van supply chains, meldt Swart. Vanwege de lange levertijden plaatsen inkopers namelijk meer orders, om tenminste iets geleverd te krijgen. Dit heeft weer een sterke toename van voorraden van onderdelen en materialen tot gevolg.

De lange levertijden zorgen bovendien voor historisch snel stijgende inkoopprijzen. Dit betekent dat ondernemers goed op de kasstroom moeten letten, waarschuwt Swart. ‘Sommige bedrijven hebben de voorraden met 30 procent zien toenemen. De voorraden nemen ook toe doordat van een product dat bijna klaar is een onderdeel ontbreekt, bijvoorbeeld bij machinebouwers. De machine kan dan niet worden uitgeleverd en moet dus tijdelijk worden opgeslagen. Als de voorraden verder toenemen, zullen ondernemers zich waarschijnlijk meer richten op nauwkeuriger voorraadbeheer.’

Rode cijfers

En ook de in recordtempo gestegen afzetprijzen in de industrie komen voort uit de problemen in de keten. Swart: ‘Ondernemers moeten de afzetprijzen snel verhogen om rode cijfers te voorkomen. Zoals verwacht namen de afzetprijzen in november nog sneller toe, voor de tweede maand op rij in recordtempo. Deze keer rapporteert 55 procent van de ondernemers een toename van de prijzen.’ En daarmee zijn we er nog niet, denkt Swart. ‘We verwachten nog steeds dat de afzetprijzen verder zullen toenemen doordat ondernemers onderhandelen met hun afnemers.’