Industrie meest positief over digitale toekomst

digitale toekomst

De industrie is, in vergelijking met andere sectoren, het meest positief gestemd over de ontwikkeling van haar digitale toekomst. Digitalisering wordt ook nauwelijks als bedreiging gezien voor de werkgelegenheid in de sector. Dat blijkt uit onderzoek van IT-dienstverlener Ictivity onder 1730 werkende Nederlanders, waarvan er 438 in de industrie werkzaam zijn.

Zo achten werkenden in de industrie de kans dat hún organisatie over twee jaar voorop zal lopen met innovatieve toepassingen binnen de branche, ruim voldoende aanwezig (7,2). Gemeten onder álle sectoren scoort die kans een cijfer 6,6. Ook geven werknemers in de industrie de mogelijkheid dat de ICT over twee jaar door alle medewerkers in hun organisaties intuïtief en eenvoudig te gebruiken is een cijfer 7,5, tegenover een 7,0 in andere sectoren.

Digitale cultuur

Dat werknemers zo positief zijn over de digitale toekomst in de industrie, komt mogelijk doordat in organisaties in deze sector relatief vaak een digitale cultuur heerst. In totaal 46 procent van de werkenden in de industrie geeft dit aan, waar dit percentage in bijvoorbeeld de zorg en bij de overheid op respectievelijk 28 en 43 procent ligt. Binnen de industrie wordt er ook het vaakst iets gedaan met de feedback die medewerkers geven over hun digitale werknemerservaring: 46 procent van de werknemers geeft aan dat het bedrijf met de gegeven feedback aan de slag gaat. Gemeten onder alle sectoren is dat 36 procent.

Wilbert van Beek, algemeen directeur bij Ictivity: ‘Binnen de industrie bestaat de supply chain vaak uit veel verschillende stakeholders. Wanneer er bij stakeholder A iets misgaat, zal stakeholder B daar ook de gevolgen van ervaren. Digitalisering van de industriesector gaat er vooral om dat het voor alle stakeholders makkelijker wordt gemaakt om te acteren op ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door data te delen met de gehele supply chain.’

Volgens Van Beek maakt het automatiseren van herhalende taken ook dat de supply chain efficiënter wordt. ‘Bij het doorvoeren van deze digitalisering is het belangrijk om medewerkers hierbij te betrekken en actief aan de slag te blijven gaan met hun feedback. Uiteindelijk werk je samen naar een optimale digital employee experience’, aldus Van Beek.

Beperkte angst voor baanverlies

Slechts 14 procent van de werkenden in de industrie verwacht dat de digitalisering een bedreiging is voor hun werkgelegenheid. Dit percentage ligt overigens wel hoger dan in bijvoorbeeld de zorg en bij de overheid. Daar ziet respectievelijk 6 en 9 procent digitalisering als een bedreiging voor hun baan.