Whitepaper: in vijf logische stappen naar ‘effective demand planning’

Het nauwkeurig voorspellen van de toekomstige vraag naar producten en diensten blijft lastig. Organisaties realiseren zich, meer dan ooit tevoren, dat een juiste forecast van belang is voor hun succes.

Wij zien onze klanten worstelen met Excel en andere tools, maar vaak zonder het gewenste resultaat. Solventure is ervan overtuigd dat een goede balans tussen processen, tooling en de juiste mensen een vereiste is voor ‘effective demand planning’.

In deze whitepaper vertellen wij aan de hand van vijf logische stappen hoe u tot een ‘effective demand planning’ komt.

Download >

Download: Whitepaper: Effective Demand Planning